Przewodnik „Jak stymulować przedsiębiorczość społeczną za pomocą metod uczenia się pozaformalnego i nieformalnego”

W stowarzyszeniu Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych realizujemy aktualnie projekt INDIGISE dofinansowany z programu ERAMSUS+. Projekt  skupia partnerów z Europy Północnej (Litwa, Łotwa, Polska i Norwegia) wokół wspólnego celu, jakim jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży. Grupą docelową są przede wszystkim centra młodzieżowe i młodzi ludzie, którzy chcą założyć własną firmę, ale brakuje im wsparcia, kompetencji i funduszy.

Projekt INDIGISE łączy doświadczenie uniwersytetów, organizacji pozarządowych i profesjonalistów sieci biznesowych, aby dostarczyć zorientowane na młodzież, innowacyjne narzędzia edukacyjne, które mają na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych w dziedzinie ekonomii społecznej i zaangażowanie młodzieży w przedsiębiorczość społeczną.

Chcielibyśmy podzielić się naszym najnowszym opracowaniem – rekomendacjami, które opracowaliśmy wraz z Partnerami międzynarodowymi. Przewodnik „Jak stymulować przedsiębiorczość społeczną za pomocą metod uczenia się pozaformalnego i nieformalnego” jest opracowany jako pomoc dla osób pracujących z młodzieżą (nauczycieli, liderów młodzieżowych itp.). Wskazuje on metody, techniki i strategie pracy z młodzieżą oraz promuje holistyczne podejście do postaw przedsiębiorczych młodych ludzi.

Poniżej znajdziecie skróconą, polską wersję językowa powstałego Przewodnika. Mamy nadzieję, że opracowany przez nas materiał okaże się pomocny przy opracowywaniu w Waszej organizacji dalszych działań skierowanych do młodzieży, promujących przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczną.

Projekt INDIGISE ma na celu:


▪zapewnienie niezbędnych kompetencji i narzędzi wsparcia, aby umożliwić młodymludziom rozwijanie pomysłów na biznes społeczny;
▪promować ideę przedsiębiorczości społecznej i wspierać zakładanie przedsiębiorstwspołecznych w regionie Morza Bałtyckiego poprzez prowadzenie platformy otwartychzasobów edukacyjnych www.socialenterprisebsr.net;
▪zachęcanie młodych ludzi do innowacyjnego i kreatywnego myślenia, współpracy ipodejmowania ryzyka poprzez InnoCamps, organizowane w Norwegii i na Litwie;
▪dostarczenie podręcznika metodologii InnoCamp – replikowalnego krok po kroku imożliwego do przeniesienia narzędzia dla młodzieży, szkół, organizacji pozarządowych,edukatorów itp;
▪promowanie dobrych praktyk wśród partnerów lokalnych i międzynarodowych w celuosiągnięcia trwałego i opartego na współpracy wsparcia biznesu społecznego w sektorzemłodzieżowym.

Polecamy także pełny materiał opracowany w języku angielskim wspólnie przez naszych partnerów.

Z przyjemnością odpowiemy na ewentualne pytania dotyczące projektu i przedstawionego materiału, który będzie tez nam służył już w najbliższych miesiącach przy organizacji dwóch wydarzeń – InnoCampów promujących przedsiębiorczość wśród młodzieży. Te dwa wydarzenia planujemy na listopad 2021 i luty 2022. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować spotkania na żywo, choćby w mniejszych grupach. Gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami nt. możliwości udziału młodych osób w wieku 16-25 w planowanych InnoCampach, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Anną Fornalską -Skurczyńską annafornalska@gmail.com lub na nasz email biser@biser.org.pl