Przewodnik po współpracy międzynarodowej dla NGOs już dostępny!

Wraz z naszym Partnerem – Radą Hrabstwa Agder z Norwegii (Agder fylkeskommune) przedstawiamy owoc naszej wspólnej pracy ostatnich miesięcy, czyli Podręcznik ENGAGE! :Podejście strategiczne do współpracy międzynarodowej i pracy projektowej.


Czy Twoja organizacja:

? poszukuje zagranicznych możliwości współpracy?

? stara się o rozszerzenie działań na skalę ponadlokalną?

? wciąż ma wątpliwości, jak zacząć swoje poszukiwania zagranicznego partnera?


✅ Wspólnie z naszym norweskim partnerem opracowaliśmy krótki przewodnik ?, który pomoże organizacjom w podejmowaniu działań na drodze współpracy międzynarodowej.
✅ Materiał jest dostępny tutaj:

Zapraszamy do zapoznania się, korzystania i udostępniania.

A tu przedstawiamy wersję angielską tego materiału:

W projekcie ENGAGE! wzmacniamy zdolność współpracy międzynarodowej reprezentantów 3 sektora z Polski północnej. Naszym celem jest zbliżenie organizacji pozarządowych z Pomorza oraz Warmii i Mazur z organizacjami z Norwegii i Islandii oraz z innych krajów basenu Morza Bałtyckiego. BISER wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk i Radą Hrabstwa Agder z Norwegii aktywnie wspiera mniej doświadczone NGOs ich w pierwszych krokach we współpracy międzynarodowej.

Dostarczamy wiedzę nt. narzędzi działania na arenie międzynarodowej, przedstawiamy istniejące sieci współpracy, dzielimy się się informacjami na temat możliwości finansowania nowych projektów współpracy międzynarodowej. Naszym celem jest włączenie jak największej ilości organizacji pozarządowych w struktury współpracy bałtyckiej. Dlatego informujemy o tajnikach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB), promujemy unijną politykę Zielonego Ładu i wskazujemy jak – we współpracy z innymi NGOs – wdrażać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ na poziomie lokalnym.

Jeśli uważasz, że Twoja organizacja jest gotowa do rozpoczęcia współpracy ponadnarodowej, skontaktuj się z nami!

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i udzielimy Wam wszelkich potrzebnych informacji.

Piszcie do nas biser@biser.org.pl