RADA PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO ZAPRASZA MŁODZIEŻ W WIEKU 18-30 LAT Z REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE „BALTIC SEA YOUTH DIALOGUE 2020”.

Zadaniem uczestników będzie napisanie eseju, stworzenie grafiki lub przygotowanie idei projektu na temat „Stwórzmy razem zrównoważoną przyszłość”.

Prace w języku angielskim należy nadsyłać do 30 listopada, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni 12 grudnia.

Regulaminy konkursowe dostępne są na stronie https://cbss.org/2020/10/26/baltic-sea-youth-dialogue-competition/.  

Rada Państw Morza Bałtyckiego jest międzyrządowym politycznym forum współpracy regionalnej, w skład którego wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja, a także przedstawiciel Unii Europejskiej.

Rada powstała w 1992 roku, skupia się na takich tematach jak: bezpieczeństwo społeczne, rozwój zrównoważony, badania i innowacje oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.