Raport „Tematyka energetyczna w Regionie Morza Bałtyckiego”. Analiza i przegląd aktualnych tematów współpracy bałtyckiej

Tematyka energetyczna w Regionie Morza Bałtyckiego.

Analiza i przegląd aktualnych tematów podejmowanych w ramach współpracy EUSBSR PA ENERGY i innych podmiotów.

 

Projekt zrealizowany w ramach statutowej działalności BISER oraz aktywności w projekcie UMBRELLA

Opracowanie ma na celu wskazanie aktualnego stanu współpracy energetycznej w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB), zwłaszcza działań prowadzonych w Obszarze Tematycznym Energia (PA ENERGY) oraz działań podejmowanych w ramach współpracy Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). Interesującymi zagadnieniami są także ocena skuteczności prac i działań w ramach BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) – czyli Bałtyckiego Planu Międzysystemowego Połączenia Rynku Energii w osiąganiu integracji sektora energetycznego w Regionie Morza Bałtyckiego, miejsce i rola Polski i podmiotów reprezentujących Polskę (biznes, akademia, administracja rządowa i publiczna) w tym procesie oraz wskazanie na możliwość szerszego udziału tzw. sektora pozarządowego np. w umacnianiu tzw. sektora energetyki obywatelskiej.

Praktycy na co dzień realizujący projekty międzynarodowe wskazują, że „współcześnie w realizacji dużych przedsięwzięć regionalnych, w szczególności o charakterze innowacyjnym, wzrasta znaczenie współpracy sieciowej pomiędzy uczestnikami tych projektów. Współpraca w ramach sieci z założenia ma przyczyniać się do osiągania lepszych efektów, ułatwiając dostęp do informacji i wiedzy, tworząc bezustannie nowe możliwości”[1]. Niezbędne jest zatem włączenie w ww. proces organizacji pozarządowych i rozpoczęcie współpracy w ramach tzw. poczwórnej helisy[2].

[1] Bojar, M., and J. Machnik-Słomka. „Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych.” Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska 76 (2014): 99-111

[2] Jest to rozwinięcie tzw. modelu potrójnej helisy, czyli interakcji i współpracy między elementami systemu innowacyjnego: nauki, przedsiębiorstw, administracji (władzy publicznej), we wzroście efektów innowacyjnych i konkurencyjności poprzez dodanie do niego czwartego komponentu – społeczeństwa obywatelskiego.

Pełny raport można pobrać tutaj:

Tematyka energetyczna w Regionie Morza Bałtyckiego

 

Raport opracowany przez zespół redakcyjny BISER, Gdynia 2018

Na okładce wykorzystano fragment zdjęcia z https://pixabay.com/photo-2359937/

Przygotowanie i publikacja raportu została wsparta
przez Grupę Energa w ramach Strategii CSR Grupy Energa.