Rozpoczęcie projektu AMBeR

Nowy projekt łączący ośmiu partnerów z pięciu krajów Południowego Bałtyku otrzymał finansowanie z unijnego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-27. Projekt AMBeR – Advanced Modelling of Baltic Cancer e-caRe po raz pierwszy połączy we wspólnym, innowacyjnym projekcie wiodące medyczne instytucje badawcze i ośrodki kliniczne z całego obszaru Południowego Bałtyku. Projekt ma na celu opracowanie modelu wdrożenia rozwiązań e-zdrowia w opiece onkologicznej. Obejmuje to pilotażowe testy cyfrowych narzędzi do monitorowania pacjenta „z domu” i rehabilitacji zdalnej mające na celu zmniejszenia liczby wizyt szpitalnych i poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych. Szczególnie regiony oddalone od dużych miast, najczęściej będących ośrodkami klinicznymi w krajach uczestniczących będą mogły skorzystać z tych nowych możliwości, które zostaną przetestowane we współpracy między partnerami. Współpraca ta będzie nadzorowana przez Oddział Onkologii Klinicznej i Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Zelandii.

Fakty o projekcie AMBeR:

  • Budżet całkowity: 3,3 mln euro
  • Okres realizacji projektu: wrzesień 2023 – sierpień 2026
  • Partnerzy:

o Oddział Onkologii Klinicznej i Opieki Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki w Zelandii (partner wiodący, Dania)

o Szpital Engelholm, region Scania (Szwecja)

o Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Rostocku (Niemcy)

o Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie (Niemcy)

o Katedra Hematologii i Transplantologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (Polska)

o Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk (Polska)

o BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (Polska)

o Wydział Nauk o Zdrowiu – Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)

Projekt AMBeR rozpoczyna się 14 września dwudniową konferencją inaugurującą na Uniwersytecie Medycznym w Greifswaldzie.

Kontakt do koordynatora projektu – Keld Hundewadt, Oddział Onkologii Klinicznej i Opieki Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki w Zelandii, kehun@regionsjaelland.dk

Przemysław Michalak, BISER, przemyslaw@biser.org.pl