“Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego” – opis projektu

Projekt “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego” (ang.: “Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region”), wsparty środkami z Programu Nordyckiej Rady Ministrów w Danii i przeprowadzony w partnerstwie 4 organizacji działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości oraz pogłębiania współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 r., a jego planowany czas trwania wynosi 1 rok.

logo5

Głóstrona1wnym celem projektu jest pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości społecznej (ang. social entrepreneurship) w regionie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie sieci wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w państwach tego obszarzu.
Oczekuje się, że projekt w dłuższej perspektywie czasowej będzie miał trwały wpływ na zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców Łotwy, Polski i Rosji (region Kaliningradu) poprzez wykorzystanie przeniesionej wiedzy z Danii, z użyciem opublikowanych kursów online oraz poprzez aktualizowaną platformę networkingową www.socialenterprisebsr.net .

 

Główne działania:

 

–        rozwój kompleksowego modułu edukacyjnego dotyczącego umiejętności przedsiębiorców społecznych;

–        organizacja lokalnych szkoleń na Łotwie, w Polsce i Rosji;

–        opracowanie kursu online, dostosowanego do wersji językowych krajów partnerskich;

–        organizacja 2 wyjazdów studyjnych (do Rosji i Danii) z udziałem 25 uczestników;

–        promocja otwartej platformy edukacyjnej i networkingowej www.socialenterprisebsr.net

 

 Partnerzy projektu:

Social innovation centre (SIC) (Łotwa) http://socialinnovation.lv/en/

Sociale Entreprenører i Danmark (Dania) http://sociale-entreprenører.dk/english.html

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER) (Polska) http://biser.org.pl/

Autonomous non-commercial organization Competence Building Centre (COBUCE) (Rosja) http://www.krauslab.ru/

logo1 logo2 logo3 logo4

Przeczytaj więcej o projekcie  tutaj PRESS_REL_template – POLAND