Ruszyła strona internetowa projektu Socially Agile

Od listopada 2022 BISER wraz z partnerami z Bułgarii, Łotwy, Cypru i Grecji realizuje projekt finansowany ze środków programu Erasmus+ ” Socially Agile” wspierający młodzieżową przedsiębiorczość społeczną.

Stona jest prowadzona w języku angielskim i dostępna jest tu: https://sociallyagile.eu/

Konsorcjum Socially Agile dostrzegło pilną potrzebę pomocy młodym dorosłym w wieku 20-35 lat w zrozumieniu wymagań związanych z uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego przy użyciu metodologii zwinnej (Agile), zapewniając jednocześnie wsparcie w osiąganiu ich celów. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu zidentyfikowano dwie kluczowe kategorie tematyczne:

A. Podstawowe aspekty przedsiębiorczości społecznej – obejmujące rodzaje przedsiębiorstw społecznych, podstawowe narzędzia oraz kluczowe kompetencje i umiejętności;
B. Budowanie i skalowanie startupów społecznościowych – obejmujące zarządzanie innowacjami, pomysły biznesowe, rozwój produktów i usług, tworzenie biznesplanów, cyfrowe prototypowanie biznesu i techniki testowania, strategie monetyzacji biznesu i skuteczne praktyki zarządzania.

Aktualnie realizujemy pierwsze działania polegające na przeprowadzeniu wywiadów z młodzieżą (studenci Uniwersytetu Gdańskiego) oraz młodymi przedsiębiorcami społecznymi z Pomorza, których pytamy o motywację ich pro-społecznego działania, stopień znajomości zagadnień związanych z przedsiębiorczością społeczną, problemy jakie napotkali w swojej działalności. Zgromadzenie tych informacji z 5 krajów ma pomóc nam w opracowaniu dostosowanego do ich oczekiwań narzędzia edukacyjnego, które zaprezentujemy na dalszym etapie projektu.