Seminarium online UMBRELLA 2.0 o aktualnych trendach współpracy bałtyckiej

 

Umbrella 2.0 to wspólny projekt Euroregionu Bałtyk (www.eurobalt.org), Związku Miast Bałtyckich (www.ubc.net) i Bałtyckiej Współpracy Subregionalnej BSSSC (www.bsssc.com) finansowany przez Instytut Szwedzki. Projekt organizuje 27 kwietnia 2021 swoje pierwsze wydarzenie mające na celu przekazanie informacji o aktualnych „gorących tematach współpracy” w regionie Morza Bałtyckiego. Dziś dużo słyszymy o zrównoważonym rozwoju, który może wydawać się złożonym tematem, trochę zagubionym w polityce i strategiach UE lub postrzeganym jako coś, za co odpowiadają „wielkie organizacje”,  takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i ich Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednak każdego dnia wielu małych aktorów ze społeczeństwa obywatelskiego wykonuje działania, które przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnych celów rozwojowych. 

Partnerzy projektu Umbrella 2.0 chcą zaprosić i zainspirować lokalnych aktorów ze społeczeństwa obywatelskiego (NGOs) i sfery publicznej do podejmowania działań, które mogą przyczynić się do osiągnięcia ważnych i zrównoważonych celów. Jesteśmy otwarci na wszystkie małe organizacje, które chciałaby rozpocząć przygodę współpracy w ramach Regionu Morza Bałtyckiego, związaną ze Strategią UE dla RMB (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/pdf/factsheet/factsheet_eusbr_pl.pdf), ale też z Celami Zrównoważonego Rozwoju czy europejską polityką Zielonego Ładu. Dlatego obok organizacji pozarządowych zaprosiliśmy przedstawicieli Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego do wzajemnego poznania się oraz wspólnej dyskusji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani i chcieliby dowiedzieć się jak zaangażować Waszą organizację we współpracę bałtycką i / lub rozpocząć proces uczenia się z udziałem Waszych działaczy i pracowników, to zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu online, zainspirowaniu się innymi organizacjami i pozwoleniu poprowadzić się!

Spotkajmy się już 27 kwietnia 2021 na całodniowym wydarzeniu w godz. 10.00-15.00. 

Link do rejestracji: http://bit.ly/Umbrella2Event

Prezentujemy też pełny program wydarzenia Umbrella 2.0 ARE agenda (draft for 9th April)

 

 

 

 

 

 

 

A jeśli już teraz chcecie wiedzieć więcej o projekcie, grupach docelowych i planowanych działaniach zapraszamy na stronę www Lidera projektu – Euroregionu Bałtyk: http://www.eurobalt.org/why-do-we-need-umbrella-2-0/