Spotkanie informacyjne projektu Social Seed połączone ze świętowaniem jubileuszu Stowarzyszenia

20 lat historii Stowarzyszenia BISER to pozytywne emocje, ciekawe projekty i trwałe relacje, które wytrzymują próbę czasu. Odzwierciedleniem tego było spotkanie informacyjne projektu Social Seed, połączone ze świętowaniem okrągłego jubileuszu naszego Stowarzyszenia. W gronie od dawna zaprzyjaźnionych i nowych sympatyków BISERu prof. Witold Toczyski, współzałożyciel i wieloletni Prezes BISERu (obecnie Prezes Honorowy), wspominał początki BISERka (jak określił Stowarzyszenie w swoich wspomnieniach dr Jan Kuligowski). Były wspomnienia o sukcesach i przeszkodach w działaniu, a także mało znane do tej pory anegdoty z naszej historii (dziękujemy dr Adamowi Mikołajczykowi, współzałożycielowi Stowarzyszenia, że wymyślił inny akronim i BISER nie musiał zostać BIBERem).

Następnie dr Magda Leszczyna-Rzucidło, Prezes Stowarzyszenia, przedstawiła jeden z ciekawszych międzynarodowych projektów, jakie realizował BISER. Projekt Social Seed porusza ważny temat budowania przedsiębiorczości społecznej i brania odpowiedzialności za własną ścieżkę zawodową przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Proces ten umożliwiają innowacyjne rozwiązania w obszarze rozwoju społecznego, wspierane przez prywatne firmy.  Więcej informacji o projekcie znajdziecie w zakładce „Projekty” na naszej stronie internetowej oraz na www.socialseedproject.eu

Na koniec części oficjalnej przedstawiliśmy nowe kierunki strategiczne rozwoju Stowarzyszenia, wśród których – dzięki doświadczeniu zdobytemu w projekcie Social Seed – innowacje społeczne zajmują ważne miejsce. Wciąż ważnym punktem pozostaje dla nas działanie na rzecz rozwoju współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego oraz rola organizacji sieciowej, łączącej ze sobą różnych partnerów chcących działać na rzecz tego regionu.

W dalszej części spotkania były gratulacje i niespodzianki od zaprzyjaźnionych organizacji, ciekawe rozmowy, inspirujące dyskusje i słodki tort w kolorach BISERu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i filmu, które znajdziecie na naszej stronie i na profilach w mediach społecznościowych.

ZOBACZ FILM Z NASZEGO SPOTKANIA: https://vimeo.com/manage/videos/658499335

Z historii BISERu

20 lat temu grupa naukowców, pracujących nad tematyką rozwoju zrównoważonego – z Prof. Witoldem Toczyskim, wieloletnim Prezes Stowarzyszenia na czele – połączyła swoje wyobrażenia o potencjale regionu Morza Bałtyckiego we wspólną wizję działań, które znalazły odzwierciedlenie w strategii nowego stowarzyszenia o nazwie „BISER Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych”. Inspiracjami dla podjętych działań były projekty Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, kierowanego wówczas przez Prof. Toczyskiego, działania w ramach

Program VASAB 2010 (Wizje i strategie regionu bałtyckiego 2010), którego sekretariatem w Gdańsku kierował dr Jan Kuligowski, oraz ścisła współpraca Stowarzyszenia z Zakładem Socjoekonomii na Uniwersytecie Gdańskim.

BISER zaczął działania w ramach projektów skupiających się na rozwoju współpracy i koncepcji zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego w projektach międzynarodowych, takich jak „SUPORTNET – Sieć portów jachtowych południowego Bałtyku” (2000r.) czy „USUN – System miast i sieć ich współpracy w regionie Morza Bałtyckiego” (2002r.). Następnie organizacja prowadziła projekty propagujące rozwój zrównoważony w społecznościach lokalnych (projekty FIO i ASOS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz w obszarze budowania dialogu międzypokoleniowego wokół tematyki zrównoważonej przestrzeni miejskiej) przy ciągłej aktywności w partnerstwach międzynarodowych (The Baltic 21 Eco Region Project, realizowany w latach 2008-2012 we współpracy z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego).

W 2016 roku u steru BISERu stanęła dr Magda Leszczyna-Rzucidło, specjalizująca się w tematyce rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu Morza Bałtyckiego. Dla BISERu rozpoczął się nowy rozdział aktywności międzynarodowej, związany z rolą organizacji sieciowej (polski punkt kontaktowy Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych BS NGO Network we współpracy z Fundacją RC w Gdańsku). To także czas intensywnego rozwoju inicjatyw projektowych z partnerami z Europy, w takich projektach jak Social Seed czy ENGAGE!. To także czas budowania nowych kierunków rozwoju i poszukiwania nowych wyzwań, który ma swoje odzwierciedlenie w nowej Strategii Stowarzyszenia, uwzględniającej trudne czasy pandemii oraz otwarcie na nowe priorytety definiowane w dokumentach strategicznych UE, w tym Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB).

BISER 2030 – kierunki strategiczne:

  • Zrównoważony rozwój w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań (np. EU Green Deal, Idee smart city, promowanie polityki równych szans)
  • Sieciowanie bałtyckich NGOs,
  • Przedsiębiorczość społeczna wsparta innowacjami społecznymi i technologicznymi
  • Innowacje w służbie zdrowego społeczeństwa i edukacji