SPOTKANIE KOMITETU KOORDYNACYJNEGO BAŁTYCKIEJ SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – BS NGO NETWORK ORAZ AKCJI HORYZONTALNEJ ZDOLNOŚĆ SUERMB W GDAŃSKU

W dniach 25-26.02.2016 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku na zaproszenie polskiej grupy koordynującej przygotowanie dorocznego Forum Bałtyckich Organizacji Pozarządowych, której BISER jest aktywnym członkiem, spotkali się przedstawiciele wszystkich krajów bałtyckich oraz przedstawiciele Akcji Horyzontalnej Zdolność, aby porozmawiać nt. organizacji tegorocznego Forum oraz dalszych prac w ramach Strategii UE dla RMB. Pierwszy dzień w całości poświęcony był prezentacji propozycji programu Forum, wniosku konkursowego złożonego do MSZ oraz bieżącym sprawom Komitetu Koordynacyjnego BS NGON. Członkiem Komitetu z ramienia Polskiej prezydencji w BS NGO jest dr Magda Leszczyna-Rzucidło, na spotkaniu BISER reprezentowali również Michał Granica i Krystian Ździennicki, którzy przedstawili koncepcję młodzieżowego Subforum mającego się odbyć tuż przed dorocznych Forum BS NGO zaplanowanym na 10-11.06.2016 w Gdańsku. Na spotkaniu gościliśmy przedstawicieli wszystkich krajów Regionu Morza bałtyckiego, w tym po raz pierwszy przedstawicieli Islandii i Norwegii.

CC2 CC1 CC3 CC4

Drugi dzień uczestnicy spotkania w całości poświęcili dyskusji nt. dalszej działalności Sieci BS NGO jako jednego z współprowadzących Akcję Horyzontalną Zdolność. Anders Bergstrom z Norden Association, który jest wyznaczonym przez Siec reprezentantem w ramach Akcji, przedstawił prezentacje nt. Strategii oraz celów naszej współpracy. Prezentację można zobaczyć tutaj:

EUSBSR_opportunities_for_NGOs_2016.02.26 (1)

Presentation Strategy Forum 2016 English version 160223 (1)

20160226_101554