Spotkanie partnerów i agentów zmian w ramach projektu We Make Transition

W połowie lutego partnerzy projektu We Make Transition! wraz z agentami zmian zrównoważonego rozwoju spotkali się w Gdyni, gdzie przez dwa dni pracowali intensywnie nad kontynuacją stworzenia wspólnej wizji zrównoważonego regionu. Spotkanie było niezwykle inspirujące i nie zabrakło na nim wymiany ciekawych doświadczeń!

Wspólna wizja i rekomendacje

Partnerzy projektu We Make Transition! wybrali 30 agentów zmian z Finlandii, Estonii, Łotwy, Polski, Niemiec i Norwegii, aby współtworzyć wspólną wizję i rekomendacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego. Agenci zmian wzięli udział w warsztatach online w listopadzie ubiegłego roku, a w dniach 14-15 lutego 2024 r. spotkali się z partnerami projektu w Gdyni.

Spotkanie obejmowało pracę w małych grupach, a jego uczestnicy dyskutowali min. o następujących zagadnieniach:
– jak będzie wyglądało życie człowieka w przyszłości, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju? 
– co władze lokalne powinny zrobić, aby osiągnąć przyszłość, w której podmioty społeczeństwa obywatelskiego będą miały większe uprawnienia do zwiększania równowagi ekologicznej i społecznej?

Wyniki prac grupowych zostaną wykorzystane do opracowania „wspólnej wizji zrównoważonego życia w regionie Morza Bałtyckiego i rekomendacji”, która zostanie opublikowana późną wiosną.

Procesy na arenie lokalnej transformacji i siła wizji

Spotkanie w Gdyni było także okazją do wymiany wielu cennych doświadczeń. Uczestnicy pracowali nad planowaniem procesów warsztatowych dotyczących lokalnej areny transformacji, które zostaną wdrożone w 12 miastach i gminach w tym roku. Każdy proces koncentruje się na starannie wybranym temacie zrównoważonego rozwoju, takim jak żywność o obiegu zamkniętym, rozwiązania w zakresie dzielenia się i gospodarki o obiegu zamkniętym, rolnictwo i żywność ekologiczna itp.

Wysłuchaliśmy także wspaniałej prezentacji Zeynepa Falaya von Flittnera z Falay Transition Design z Finlandii. Pani Zeynep mówiła o sile wyobraźni. Jej najważniejsze przesłania brzmiały:

- Przyszłość nie jest z góry określona i nie można jej „znać” ani „przewidywać”.
- Istnieje szereg alternatywnych przyszłości. Ludzkie wybory mogą wpływać na przyszłe wyniki.
- Idee i obrazy przyszłości kształtują nasze działania i decyzje w teraźniejszości.
- Nasze wartości kształtują nasze wizje preferowanych przyszłości.
- Ludzkość nie dokonuje wyborów jako całość, nie motywują nas te same wartości, aspiracje i projekty.

Prezentację Zeynep można pobrać tutaj. 

Wizyta w Przystani Widna w Gdyni

W czasie spotkania w Gdyni odwiedziliśmy także jedną z ośmiu świetlic miejskich. Przystań Widna to miejsce, w którym każdy mieszkaniec może spotkać się z sąsiadami, zorganizować zajęcia i szkolenia. Przygotowano także zajęcia dla rodzin i dzieci, bibliotekę oraz kuchnię, z której mogą korzystać grupy.