Spotkanie partnerów projektu AMBeR w Szwecji

22 i 23 maja odbyło się drugie spotkanie partnerów międzynarodowego projektu AMBeR (Advanced Modeling of Baltic Cancer e-caRe) finansowanego ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk, oraz spotkanie Rady Doradczej AMBeR w Szwecji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez szpital Ängelholm, szwedzkiego partnera projektu AMBeR. Pierwszy dzień był otwarty dla zaproszonych gości, zwłaszcza członków Rady Doradczej projektu, i skupił się na krótkich prezentacjach wszystkich celów oraz pakietów roboczych projektu. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu, reprezentujący instytucje z Danii, Szwecji, Niemiec, Polski, Litwy oraz BISER.

Drugiego dnia omówiono postępy oraz plany przyszłych działań w ramach poszczególnych pakietów roboczych dotyczących monitorowania domowego wartości krwi oraz cyfrowej rehabilitacji onkologicznej. Partnerzy projektu przygotowują się do testów pilotażowych w zakresie wczesnej rehabilitacji oraz rehabilitacji w domu. Lider projektu podsumował również postępy pierwszego okresu sprawozdawczego.

Projekt AMBeR rozpoczął działalność jesienią 2023 roku. Dziękujemy wszystkim partnerom za zaangażowanie i owocną współpracę w obszarze e-zdrowia!