Spotkanie projektu Interreg Południowy Bałtyk „E-Rehab” w Danii

22.06.2022 BISER, jako partner projektu „e-Rehab – New technologies aiding digitized and inclusive rehabilitation” wziął udział w międzynarodowym warsztacie w Naestved (DK), którego celem była dyskusja nad koncepcją dużego projektu pilotażowych wdrożeń i wypracowania wytycznych dla wdrażania rozwiązań e-health w opiece onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki rehabilitacyjnej. W warsztacie wzięły udział organizacje, które aktywnie działały w obszarze telerehabilitacji w trakcie szczytu pandemii COVID-19. Partnerzy projektu oraz zaproszenie goście omówili również organizację i procesy opieki onko-rehabilitacyjnej w poszczególnych krajach Południowego Bałtyku, największe wyzwania z punktu widzenia pełnoskalowych wdrożeń oraz przykłady rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w poszczególnych krajach. Przedstawiciel Region Zealand – South Baltic contact point omówił również zagadnienia związane ze zdrowiem w nowej perspektywie programu Południowy Bałtyk.

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele: Department of Oncology, Zealand University Hospital, Cancer Rehabilitation unit Helsingborg, Faculty of Health Science, University of Klaipeda, Copenhagen Centre for Cancer and Health.