„Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego – udany eksperyment polityki makroregionalnej Unii Europejskiej?”

Jako współkoordynator polskiego punktu kontaktowego Bałtyckiej Sieci NGOs (Baltic Sea NGO Network) zawsze chętnie dzielimy się wiedzą na temat Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Dziś prezentujemy bardzo ciekawy artykuł dr Marty Czarneckiej-Gallas pt. „Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego – udany eksperyment polityki makroregionalnej Unii Europejskiej?”.

Artykuł powstał w ramach działań projektu Let’s Communicate, promujących i upowszechniających wiedzę o Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekt jest współfinansowany z Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.

* Doktor Marta Czarnecka-Gallas pracuje jako specjalista ds. projektów europejskich w Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego koordynuje projekt Let’s Communicate. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych oraz publicystycznych z dziedziny ekonomii międzynarodowej, dyplomacji ekonomicznej oraz problematyki makroregionalnej. Aktywnie działa w wielu bałtyckich sieciach współpracy, w szczególności wspierając zaangażowanie młodzieży w projekty i inicjatywy budujące silny, oparty na europejskich wartościach i obywatelski region Morza Bałtyckiego.

Wprowadzenie
Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (ang. European Union Strategy for Baltic Sea Region, EUSBSR), przyjęta przez Komisję Europejską i zatwierdzona przez Radę Europejską w 2009 roku, była pierwszą strategią makroregionalną UE. Tym samym, można ją traktować zarówno jako swego rodzaju eksperyment, jak i pioniera polityki makroregionalnej UE. Od tego czasu właśnie mija 10 lat, w ciągu których nie tylko ewoluowała sama Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), ale rozwinęła się koncepcja celów i zadań polityki makroregionalnej UE, o wzmocnieniu której świadczy chociażby zatwierdzenie trzech kolejnych strategii: Strategii UE dla regionu Dunaju (EUSDR) z 2011 r., Strategii UE dla regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR) z 2014 r. oraz Strategii UE dla regionu alpejskiego (EUSALP) z 2016 r. Przy okazji 10-lecia EUSBSR i jej jubileuszowego 10. Forum, 12–13 czerwca 2019 r. w Gdańsku, przyszedł czas na krótkie podsumowanie i pokazanie najważniejszych
osiągnięć EUSBSR, a także na krótką refleksję nad jej znaczeniem dla województwa pomorskiego.

 

Zachęcamy do przeczytania całości tutaj (str. 70): 

https://pomorskie.eu/documents/39036/1607491/Samorz%C4%85d+Pomorza+nr+7+z+2019/a6d8269a-4e80-438d-9d6a-49a7a5132efe?fbclid=IwAR1ZaMGbMBn2Gv_Jr9Y6Z9KqI37E3-xXL5DUn0p9UrIOlEPKiEoCuT0UVrY