Sukces konferencji finalnej projektu Umbrella!

BISER, jako jeden z sześciu partnerów międzynarodowego projektu Umbrella, odpowiedzialny był za organizację finalnej konferencji naszego projektu, która odbyła się 2 grudnia 2020. 

Projekt Umbrella dofinansowany ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk podsumował swoje działania w trakcie konferencji  2 grudnia br. w trybie online, za pośrednictwem platformy ZOOM.
 
Umbrella to projekt na rzecz wzmacniania potencjału do współpracy transgranicznej małych gmin, organizacji pozarządowych i innych organizacji lokalnych /regionalnych w regionie Południowego Bałtyku, realizowany dzięki wsparciu programu współpracy transgranicznej
Interreg South Baltic. 
Beneficjentem wiodącym przedsięwzięcia jest STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK  z siedzibą w Elblągu. Uczestnicy konferencji online mogli zapoznać się z rezultatami oraz dobrymi praktykami powstałymi dzięki projektowi Umbrella. Była to także możliwość wzięcia udziału w inspirujących sesjach tematycznych m.in. na temat wzmocnienia przyszłej współpracy tzw. „małych aktorów” w regionie Morza Bałtyckiego oraz wykorzystania strategii makroregionalnych jako narzędzia pokonywania wyzwań również na szczeblu lokalnym. 
▶ Podczas webinaru zaprezentowano także panel dyskusyjny poświęcony przyszłości Programu Interreg South Baltic w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
Nagranie wszystkich trzech sesji tematycznych można obejrzeć tutaj:
 

Kilka zdjęć z backstage’u naszego wydarzenia – studio przygotowanego przez BISER i Euroregion Bałtyk w siedzibie Inkubatora STARTER w Gdańsku