Sympozjum dla edukatorów Pomorska Przedsiębiorczość Młodzieży

Już 27 października zapraszamy do Olivia Business Centre na spotkanie inicjujące powstanie Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej.

Organizatorem spotkania jest Fundacja RC, BISER oraz Towarzystwo Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów”. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10-15.00 w O4 Coworking w OBC w Gdańsku.

 

Celem sympozjum z udziałem ekspertów przedsiębiorczości młodzieży jest poszukanie odpowiedź na pytanie „jak skutecznie pobudzać i wykorzystać potencjał przedsiębiorczości młodzieży do budowy kadr nowej ekonomii uwzględniającej współczesne wyzwania społeczne”. Sympozjum przygotowane jest głównie do nauczycieli przedsiębiorczości, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji i liderów zaangażowanych w praktykowanie przedsiębiorczości młodzieżowej. 
Zgodnie z planem organizatorów sympozjum ma również służyć zapoznaniu edukatorów z pomorskimi działaczami organizacji pozarządowych, aby rozpocząć budowę platformy współpracy na rzecz ożywienia działań młodzieży w obszarze projektów prowadzonych przez ww. organizacje w sferze ekonomii społecznej.
Dzięki spotkaniu uruchomiony zostanie Pomorski Klub Educatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej.
Sponsorem przedsięwzięcia jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 


W planie sympozjum:
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji i przywitanie uczestników
Gospodarze Sympozjum Senator RP – Antoni Szymański,
Kurator Województwa Pomorskiego – Monika Kończyk
Prezes Olivia Business Center – Maciej Grabski
10.20 – 11.40 Sesja plenarna: Pomorska przedsiębiorczość młodzieży
10.20 – 11.00 Debata oksfordzka młodzieży nt.
„Polska młodzież nie ma genu przedsiębiorczości.”
11.00 – 12.00 Dyskusja panelowa:
Maciej Grabski, Maciej Winiarek, Adam Niemkiewicz, dr Magda Leszczyna-Rzucidło, dr hab. Witold Toczyski,
12.00 – 12.15 Pytania od uczestników sympozjum
12.15 –12.45 Przerwa na główny poczęstunek kawowy
12:45 – 13:00 Wizja Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej w OBC – krótka prezentacja animatora klubu
13.00 – 14.30 Debata w formule open space pod hasłem:
Jakie zadania ma realizować i jak powinna działać platforma współpracy edukatorów na rzecz przedsiębiorczości społecznej młodzieży?
14.30 – 14.45 podsumowanie pracy stolików
14.45 – 15.00 Zakończenie sympozjum i przyjęcie memorandum ws. pomorskiego forum współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości młodzieży

 

Wiecej informacvji: https://ekonomiaplus.evenea.pl/