Aktualności, Wyróżnione

Baza PB świętuje pierwszy rok działalności

Sieć PBbase-network została utworzona w ramach projektu EmPaci - Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region. W miarę jak coraz więcej gmin, organizacji pozarządowych i innych jednostek poznaje budżet partycypacyjny na całym świecie, pojawia się kilka podstawowych pytań związanych z tym tematem. Czym jest budżet partycypacyjny (PB)? Jak się...

Aktualności, Wyróżnione

Wytyczne w zakresie kompleksowego przygotowania procesu tworzenia Budżetu Obywatelskiego

Prezentujemy Państwu materiał „Wytyczne dla przedstawicieli władz gminy i specjalistów ds. Komunikacji współpracujących z władzami gminy w zakresie kompleksowego przygotowania procesu tworzenia Budżetu Obywatelskiego”. Niniejszy dokument został opracowany przez partnerów projektu Interreg Region Morza Bałtyckiego - EmpPaci www.empaci.eu , aby promować wdrażanie Budżetu Obywatelskiego w Regionie Morza Bałtyckiego. Podobnie jak...

Aktualności, Wyróżnione

Strategia konsultacji społecznych i rozpowszechnienia informacji wśród mieszkańców – projekt EmPaci

Strategia Konsultacji społecznych i rozpowszechnienia określa ramy dla osiągnięcia określonych celów BO w zależności od potrzeb lokalnych społeczności. Strategia określa fokusowe obszary, które wymagają interwencji ( według priorytetów władz gminy), celuje w lokalne społeczności, które powinny otrzymać wsparcie, określa zasady i cele BO. W oparciu o w/w tworzony jest szczegółowy...

Aktualności, Wyróżnione

Podstawowe zasady konsultacji społecznych – projekt EmPaci

Partnerzy projektu EmPaci od 2019 roku pracują wspólnie nad wytycznymi i rekomendacjami dla przedstawicieli władz gminy i specjalistów ds. komunikacji współpracujących z władzami gminy w zakresie kompleksowego przygotowania procesu tworzenia Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiamy pierwsze rezultaty naszej pracy, które wkrótce opublikujemy jako spójny dokument finalny. Niniejszy dokument został opracowany przez partnerów...

Aktualności

Umożliwienie budżetowania partycypacyjnego poprzez technologię informacyjną

Tworzenie nowego procesu Budżetu Partycypacyjnego (PB) jest wyzwaniem i wymaga podjęcia wielu decyzji. Żaden budżet partycypacyjny nie jest podobny do innego, a każdy proces jest w dużym stopniu dostosowany do lokalnego prawa, celów politycznych czy demografii obywateli. Nie oznacza to jednak, że nie można się uczyć od innych inicjatyw. Prawie...