Aktualności

Trzecie sprawozdanie z realizacji strategii makroregionalnych UE

Strategie makroregionalne UE są ramami politycznymi, które państwa UE i państwa niebędące członkami UE znajdujące się w określonym obszarze geograficznym wprowadziły, aby razem sprostać łączącym je wyzwaniom i wykorzystać wspólne możliwości przez ustanowienie wspólnych, długoterminowych celów. W realizację czterech strategii makroregionalnych zaangażowanych jest 19 państw UE i 9 państw niebędących członkami UE. Do strategii...

Aktualności

Forum Bałtyckiej Sieci NGOs w 2019 roku odbędzie się w Rydze!

W dniu 22 stycznia 2019 zapraszamy na spotkanie - konsultacje poświęcone przyszłorocznemu Forum Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych, w której aktywnie uczestniczymy prowadząc Polski Punkt Kontaktowy (forcal point). W tym roku Forum odbędzie się w dniach 9-11 maja w Rydze, na Łotwie. Wydarzenie przewidziane jest dla około 100 uczestników - reprezentantów...

Aktualności

Ruszył projekt „Europa dla Obywateli” nt. strategii makroregionalnych, w którym BISER jest jednym z 10 partnerów!

?Ruszył nowy projekt Europe for Citizens o strategiach makroregionalnych w UE ??, w którym #BISER jest jednym z ? partnerów❗ ✔️W dniach 25-26 października spotkaliśmy się w #Brukseli ?? w siedzibie EESC - European Economic and Social Committee  . ✔️Już wkrótce będziemy promować politykę makroregionalną UE w Ulm??, Mediolanie??, Budapeszcie??, Bukareszcie?? oraz Bratysławie??. ✔️A już 13-14 grudnia widzimy się w Paryżu?? gdzie porozmawiamy...

Aktualności

Seminarium programu „Europa dla Obywateli”dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych z krajów regionu Morza Bałtyckiego.

W dniu 10 października 2018 r. w ECS w Gdańsku przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Magda Leszczyna-Rzucidło z BISER współpracująca z PTE wzięli udział w międzynarodowym seminarium„Making Waves” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych z krajów regionu Morza Bałtyckiego.             Seminarium skierowane było do organizacji...