Aktualności, Wyróżnione

Strategia konsultacji społecznych i rozpowszechnienia informacji wśród mieszkańców – projekt EmPaci

Strategia Konsultacji społecznych i rozpowszechnienia określa ramy dla osiągnięcia określonych celów BO w zależności od potrzeb lokalnych społeczności. Strategia określa fokusowe obszary, które wymagają interwencji ( według priorytetów władz gminy), celuje w lokalne społeczności, które powinny otrzymać wsparcie, określa zasady i cele BO. W oparciu o w/w tworzony jest szczegółowy...

Aktualności, Wyróżnione

Podstawowe zasady konsultacji społecznych – projekt EmPaci

Partnerzy projektu EmPaci od 2019 roku pracują wspólnie nad wytycznymi i rekomendacjami dla przedstawicieli władz gminy i specjalistów ds. komunikacji współpracujących z władzami gminy w zakresie kompleksowego przygotowania procesu tworzenia Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiamy pierwsze rezultaty naszej pracy, które wkrótce opublikujemy jako spójny dokument finalny. Niniejszy dokument został opracowany przez partnerów...