Trwa rejestracja na 12. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Trwa rejestracja na 12. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w dniach 27 września – 1 października 2021 r. w formule wirtualnej. Organizatorami wydarzenia są MSZ Litwy, miasta Kowno i Kłajpeda oraz Związek Miast Bałtyckich oraz we współpracy z Komisją Europejską.

W ramach Forum odbędzie się konferencja otwierająca nową edycję Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w dniu 28 września br., rejestracja trwa, link poniżej – ten sam, który dotyczy całego Forum.

 Panele główne zaplanowano codziennie w godzinach 13:00 – 14:30 (CET):  

  • 27 września:otwarcie Forum i dyskusja z udziałem panelistów wysokiej rangi na temat odbudowy gospodarczej poprzez zieloną i cyfrową transformację.
  • 28 września: sesja plenarna w sprawie wkładu strategii makroregionalnych w tworzenie agendy UE oraz prezentacja nowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR) na lata 2021-2027.
  • 29 września: sesja plenarna na temat wkładu makroregionu w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.
  • 30 września: sesja plenarna poświęcona zielonej odbudowie. 
  • 1 października:sesja końcowa z udziałem młodzieży.  

Dodatkowo w dniach 28-30 września zaplanowano szereg sesji tematycznych i warsztatów.

Dostępna będzie także platforma, dedykowana wirtualnym spotkaniom uczestników Forum i interesariuszy Strategii („Networking Village”).  

Formularz rejestracyjny i szczegółowy program jest dostępny na stronie wydarzenia.