Tydzień Makroregionalny 2022 – dowiedz się więcej o strategiach makroregionalnych w Europie, znajdź nowych partnerów do działań!

W dniach 7-11 marca Komisja Europejska organizuje 3. Tydzień Makroregionalny. Będzie to doskonała okazja do promocji działań w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Możliwy jest także aktywy udział poprzez organizację sesji tematycznej w ramach wskazanych przedziałów czasowych. Będzie to doskonała okazja zarówno do promocji działań w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, jak i pozyskania nowych, cennych kontaktów w regionie.     

Tematyka tegorocznego Tygodnia Makroregionalnego koncentruje się wokół trzech tematów: młodzież, Europejski Zielony Ład, Innowacje Społeczne.

Zachęcamy także do śledzenia aktualizacji na:

– stronie Komisji: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/14-01-2022-save-the-date-for-the-3rd-eu-macro-regional-strategies-week-and-shape-the-programme-with-us

– oficjalnym portalu Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego: https://www.balticsea-region-strategy.eu/

– oficjalnym koncie SUERMB na Twitterze: https://twitter.com/eusbsr.


Po raz pierwszy ogłaszane jest zaproszenie zainteresowanych stron do włączenia się w program wokół trzech wybranych tematów: młodzieży, zielonego ładu UE i innowacji społecznych. Sesje te zwiększą zaangażowanie i dadzą różnym zainteresowanym stronom z UE i nie tylko możliwość kształtowania wspólnie z Komisją Europejskiego Tygodnia MRS. Program zapewni miejsce na sesje interesariuszy od wtorku po południu (8 marca) do czwartku po południu (10 marca), każda trwająca 90 minut w formacie cyfrowym. Więcej informacji na temat wymagań naboru oraz wsparcia technicznego dla wybranych wniosków można znaleźć w Przewodniku dla interesariuszy wydarzenia na stronie wydarzenia.


Wnioski z podejściem przekrojowym, które są inspirujące, powtarzalne i wyraźnie powiązane z kluczowymi celami przynajmniej jednego z czterech makroregionów, będą miały większe szanse na wybór przez naszą komisję oceniającą.
Jakie informacje trzeba będzie podać?
• Tytuł
• Porządek obrad
• Nazwiska prelegentów i moderatora
• Koncepcja sesji
• Krótki opis strony internetowej wydarzenia
• Preferowany dzień i przedział czasowy

Zainteresowani mogą odwiedzić stronę  https://eumrsweek.tw.events/, wprowadzić hasło: EUMRSWEEK i przesłać swoje propozycje do 6 lutego 2022 r. Wyniki naboru zostaną przekazane 10 lutego 2022 r. wszystkim wnioskodawcom.

Szczegóły znajdują się na oficjalnym portalu Strategii EU dla regionu Morza Bałtyckiego oraz na stronie Komisji Europejskiej.

Zachęcamy organizacje 3 sektora do aktywnego udziału w 3 Forum Makroregionów – jak tylko podanie zostanie finalny program spotkań, przedstawimy go na naszej stronie. Polecamy udział w tego typu warsztatach i webinariach z uwagi na możliwości bliższego poznania aktualnych tematów ważnych dla Regionu morza Bałtyckiego i trzech pozostałych makroregionów, ale też w celu nawiązania nowych relacji partnerskich i poznania partnerów, z którymi w przyszłości możecie Państwo współpracować. BISER od początku uczestniczy aktywnie w tygodniach makroregionalnych (w zeszłym roku w ramach jednego z naszych projektów byliśmy organizatorem sesji nt. szerszego włączenia społeczeństwa obywatelskiego w proces decyzyjny na poziomie makroregionów i UE.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!