Tydzień Strategii Makroregionalnych w Brukseli

Podano już datę tegorocznego Tygodnia Strategii Makroregionalnych UE (EU MRS Week), który odbędzie się w dniach 24–28 kwietnia 2023 r. w Event Lounge w Brukseli.

W tym roku będzie to 4te wydarzenie, a nacisk zostanie położony na trzy tematy: Energia, Kompetencje i Edukacja. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym z możliwością udziału na miejscu kluczowych przedstawicieli z instytucji UE, NGOs i różnego typu instytucji, które interesują się polityką makroregionalną w UE. Możliwy jest udział stacjonarnie lub dołączyć do debat online.

Od 24 do 26 kwietnia 2023 r. obędą się cyfrowe sesje interesariuszy (po raz drugi z rzędu), które wzbogacą program EU MRS Week. Już teraz zachęcamy jak najwięcej organizacji do zgłaszania się  i przeprowadzenia debaty wokół trzech wskazanych wyżej tematów. Otwarcie naboru na sesje interesariuszy planowane jest od 16 stycznia do 10 marca 2023 r.

Oficjalne otwarcie 4. Tygodnia UE MRS, po którym nastąpią sesje tematyczne, odbędzie się w godzinach popołudniowych od 26 do 27 kwietnia 2023 r. Sesje można śledzić online z opcją udziału na instytucje kluczowe wdrażające EU MRS i przedstawicieli instytucji UE oraz wszystkich zainteresowanych instytucji.

Rankiem 28 kwietnia 2023 r. grupa wysokiego szczebla spotka się w formacie hybrydowym w Charlemagne (do potwierdzenia) w Brukseli. Spotkanie 4 trzech prezydencji MRS UE zamknie wydarzenie, zorganizowane przez słoweńską prezydencję EUSDR. Oba spotkania są dostępne tylko dla członków na zaproszenie, ale zainteresowani interesariusze mogą je śledzić za pośrednictwem transmisji internetowej, tak jak w poprzednim roku.

Rejestracja na 4. EU MRS Week rozpocznie się 27 marca 2023 r.

W ramach projektu ENGAGE! planujemy zaangażowanie w tegoroczny EU MRS Week oraz promowanie wydarzenia wśród pomorskich i warmińsko-mazurskich organizacji pozarządowych, aby zwiększyć ich wiedzę nt. możliwości związanych ze współpracą międzynarodową i makroregionalną w UE i ułatwić nawiązywanie nowych relacji i sojuszy z innymi organizacjami.