UMBRELLA – podstawowe informacje o projekcie

Region Pomorskie
Umbrella – Projekt na rzecz wzmacniania możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r.

Budżet projektu: 986,566.00 EUR

Partnerstwo:

Partnerzy stowarzyszeni

Cel projektu:

Projekt Umbrella ma na celu rozwinięcie umiejętności, know-how małych lokalnych i regionalnych organizacji z obszaru Programu Południowy Bałtyk, które napotykają rozliczne bariery utrudniające uczestnictwo w projektach współpracy transgranicznej.

Dodatkowe informacje o projekcie:

Struktura partnerstwa obejmuje cały geograficzny region Południowego Bałtyku i składa się z 6 partnerów projektu i 8 partnerów stowarzyszonych.
Ideą projektu jest wzmocnienie wzajemnych powiązań między lokalnymi podmiotami z obszaru objętego programem, jak i stworzenie trwałych struktur w regionie Południowego Bałtyku jako platformy dla wspólnych działań transgranicznych.
Działania projektu adresowane są szczególnie do tych instytucji, które nie mają wystarczającej wiedzy i niezbędnych umiejętności do korzystania z funduszy programu Interreg Południowy Bałtyk.

Profil Facebook: @Umbrella.Interreg
Twitter: @Umbrella_Interr
Strona internetowa : umbrellaproject.eu