Umożliwienie budżetowania partycypacyjnego poprzez technologię informacyjną

Tworzenie nowego procesu Budżetu Partycypacyjnego (PB) jest wyzwaniem i wymaga podjęcia wielu decyzji. Żaden budżet partycypacyjny nie jest podobny do innego, a każdy proces jest w dużym stopniu dostosowany do lokalnego prawa, celów politycznych czy demografii obywateli. Nie oznacza to jednak, że nie można się uczyć od innych inicjatyw.

Prawie wszystkie dzisiejsze procesy, czy to w biznesie, czy w sektorze publicznym, zależą od technologii informatycznych (IT) w ich realizacji. PB nie jest tu wyjątkiem. IT może pomóc w stworzeniu bardziej partycypacyjnych i interaktywnych doświadczeń dla obywateli oraz wzmocnić ich zaangażowanie. W ramach projektu „Empowering PB in the Baltic Sea Region” (EmPaci), wspieranego przez Uniwersytet w Rostoku, przeprowadzono badania nad rozwiązaniami informatycznymi, które najlepiej nadają się do wspierania PB. Na stronie internetowej projektu EmPaci udostępniono i zaprezentowano interesariuszom narzędzie „PB feature matrix” oraz odpowiednie dokumenty.

Matryca cech jest narzędziem online, które analizuje 50 różnych miast pod kątem 47 kryteriów procesu i użyteczności. Chodzi o to, aby porównać i uczyć się od innych inicjatyw PB na całym świecie. Jest ona przeznaczona dla miast, które obecnie planują wdrożyć lub ulepszyć PB, aby móc odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jakie rodzaje miast wdrażają podobne cechy? Na przykład, które miasta wdrażają również funkcję przesyłania plików?
• Czego możemy się nauczyć z każdego konkretnego przykładu?
• Które możliwości są zaimplementowane przez większość inicjatyw i można je uznać za „najnowocześniejsze”?
• Gdzie można znaleźć strony internetowe tych miast i ich inicjatyw PB?

W celu opisania podstawowych danych opublikowano trzy uzupełniające się dokumenty.

Dokument 1 zawiera instrukcję obsługi macierzy cech i szczegółowo opisuje możliwości filtrowania i pobierania danych. Pomaga on zrozumieć, jak uzyskać dostęp do informacji i jaką mają one strukturę.

Dokument 2 przedstawia analizę użyteczności opartą na matrycy cech jako bazie danych. Określa on najnowocześniejsze cechy użyteczności stron internetowych dotyczących budżetu partycypacyjnego z dodatkowym naciskiem na kryteria e-integracji, aby ocenić dostępność stron internetowych dla obywateli niedowidzących lub niepełnosprawnych fizycznie.

Dokument 3 zawiera katalog cech możliwości IT związanych z procesem dla inicjatyw PB. Pozwala on miastom, które są zainteresowane PB, na zapoznanie się z możliwymi elementami procesu PB i ich znaczeniem, a także umożliwia im zbudowanie indywidualnego procesu, który odpowiada ich potrzebom.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu EmPaci www.empaci.eu, aby dowiedzieć się więcej o projekcie, który ma na celu zaangażowanie większej liczby gmin i obywateli w PB poprzez budowanie potencjału miejskiego, ponadnarodowych klastrów i współpracy między gminami a obywatelami w całym regionie Morza Bałtyckiego. PB to proces demokratycznego podejmowania decyzji, w który wierzymy, gdzie obywatele biorą udział w przygotowaniu i przyjęciu budżetu miejskiego lub publicznego. W BSR tylko kilka gmin stosuje proces PB w sposób regularny. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w rozwijaniu inicjatywy PB, proszę skontaktować się ze swoim krajowym lub najbliższym partnerem EmPaci. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.empaci.eu.

Razem możemy zdobyć większą władzę w podejmowaniu decyzji w lokalnych, regionalnych lub krajowych instytucjach publicznych!