Warsztaty Obszaru Tematycznego Edukacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

pobraneW zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy w warsztatach zorganizowanych przez koordynatorów Obszaru Tematycznego Edukacja w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie MSZ w Warszawie. Wzięliśmy także udział w 13. spotkaniu Zespołu roboczego ds. koordynacji wdrażania SUE RMB w Polsce.

Celem warsztatów było przekazanie informacji nt. aktywności Obszaru Tematycznego Edukacja oraz realizowanych w jego ramach projektów; poszerzenie sieci interesariuszy w Polsce oraz umożliwienie polskim podmiotom dołączenia do istniejących projektów lub zainicjowanie nowych w ramach ww. Obszaru.

Nowe projekty flagowe dotyczą:

1. Combatting early school leaving and improving transition from education to labour market.
2. Improving quality of education and vocational training through work-based learning and fostering entrepreneurial mind-sets.
3. International excellence in tertiary education, science and research.
4. A labour market for all, using resources of longer lives.
5. Recognizing potential – easing the way for newly arrived refugees.

Więcej informacji tutaj: http://groupspaces.com/eusbsr-education/item/1163294