Warsztaty UMBRELLA dot. komunikacji projektowej na dorocznym spotkaniu programu Interreg Południowy Bałtyk

W dniach 24-25 września przedstawiciele BISER wzięli udział w wydarzeniu organizowanym w Ostródzie w ramach programu Interreg Południowego Bałtyku. Wydarzenie pod nazwą „Let’s share and learn” (Podzielmy się i uczmy) połączyło ponad 100 osób –  partnerów projektów, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, naukowców, badaczy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, polityków zainteresowanych tematyką zielonych technologii, ochrony środowiska, przemysłu morskiego, rynku pracy, zrównoważonej turystyki i transportu.

 

 

Nasz udział w spotkaniu związany był z realizacją tzw. WorkPackage 2  w projekcie UMBRELLA, czyli działań promocyjnych i komunikacji w projekcie. Zostaliśmy zaproszeni przez Sekretariat techniczny programu do współtworzenia dwóch warsztatów dotyczących Kapitalizacji i Komunikacji, gdzie mieliśmy możliwość zaprezentowania projektu Umbrella, naszych działań skierowanych do lokalnych aktorów zainteresowanych współpracą międzynarodową w Regionie Południowego Bałtyku.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków programu INTERREG Południowy Bałtyk.

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r.

Budżet projektu: 986,566.00 EUR