Webinar „Jaka jest rola społeczeństwa obywatelskiego w dokonywaniu zrównoważonej transformacji?

Zapraszamy na webinar „Jaka jest rola społeczeństwa obywatelskiego w dokonywaniu zrównoważonej transformacji? – Przypadki z Trondheim i Tampere” w dniu 25 kwietnia w godz. 10-12.30 EEST (9-11.30 CEST)

Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji tutaj.

Webinar jest częścią projektu „We make transition!” – dofinansowanego ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, którego celem jest zaangażowanie wielu władz regionalnych i lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów innowacyjnych z regionu Morza Bałtyckiego w celu zdobycia wiedzy na temat zarządzania transformacją i roli różnych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego we wspieraniu eko- zrównoważonego rozwoju społecznego. BISER, jest jednym z partnerów projektu, prowadzonego przez Lidera z Finlandii – Instytut Bałtycki z Tampere.

W projekcie wykorzystana zostanie innowacyjna metoda „Transition Arena” jako narzędzie do współtworzenia nowych rozwiązań z partnerami reprezentującymi różne sektory. Władze lokalne odgrywają kluczową rolę w pobudzaniu odporności (resilience) – społecznej zdolności do przystosowania się i reagowania – ale ze względu na złożoność wyzwań muszą zmobilizować wszystkie poziomy społeczeństwa do współtworzenia rozwiązań, które umożliwią potrzebną zmianę w naszych tradycyjnych sposobach życia robiąc rzeczy. Różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego odgrywają ważną rolę w pomaganiu społeczeństwu w radzeniu sobie z zakłóceniami zewnętrznymi.

Pierwszy WTM! Webinar zapewni spojrzenie na różne wymiary zarządzania transformacją i rolę podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w zrównoważonym rozwoju eko-społecznym. Będzie to też świetna okazja do poznania nowych trendów innowacyjnej współpracy międzynarodowej, networkingu i poznania przykładów i najlepszych praktyk z Finalndii, Estonii i Norwegii.

Planujemy również kolejne webinary tej wiosny:

Metoda „Transition Arena” jako narzędzie zarządzania partycypacyjnego na rzecz zrównoważonej transformacji – 9 maja (13-15.30 EEST)

Jak zaadaptować alternatywne modele gospodarki w miastach, aby rozwijać społeczeństwo dobrobytu? – 25 maja (13-15.30 EEST)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Magdalena Strzelczyk z BISER (magdalena.strzelczyk@biser.org.pl)

Jeśli chcesz wiedzieć więc ej o projekcie, możliwościach udziału w naszych wydarzeniach lub nawiązać kontakt z partnerami i ekspertami WeMakeTransition zapraszamy na oficjalną stronę internetową projektu