Wizyta studyjna i spotkanie ekspertów ds. wody w ramach projektu UMBRELLA

Kolejna wizyta studyjna i tzw. micriactivity projektu Umbrella została zorganizowana w Elblągu w dniach 12 i 13 lutego 2020.

Tym razem tematem była „gospodarka wodna”, w której uczestniczyła grupa różnych instytucji i ekspertów w dziedzinie gospodarki wodnej z całego Południowego Bałtyku.   12 lutego poświęcono prezentacji miasta Elbląga i jego relacji z wodą, a także relacji miasto – Żuławy. Po prezentacji grupa przeniosła się do EPWiK-Elbląg (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), gdzie mogli odwiedzić zakład oczyszczania wody i zrozumieć jego funkcjonowanie. Interesujący fakt: woda jest oczyszczana tylko dzięki filtracji przez różne warstwy piasku i kamieni, nie stosuje się tam żadnych chemikaliów.

 

Po pierwszej wizycie grupa dotarła do Elbląskiego Parku Technologicznego (EPT), aby odwiedzić Laboratorium Zaawansowanej Analizy Środowiska. Laboratorium jest w trakcie akredytacji na zgodność z normą ISO / IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium składa się z pięciu instrumentalnych laboratoriów analitycznych, pomieszczeń do przygotowywania próbek, magazynów odczynników, a także pomieszczeń biurowych. Zadowolona z wizyty studyjnej grupa Umbrella dołączyła do oficjalnej kolacji wydanej z okazji rozpoczęcia polskiej Prezydencji Euroregionu Bałtyk przez Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk. 13 lutego skupiono się na omówieniu wniosku projektu WATERMAN złożonego do Interreg Baltic Sea Region Seed Money Facility, czyli funduszy zalążkowych w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg. W szczególności omówiono i dopracowano plan projektu, pomysł i konsorcjum partnerów, którzy mają zostać uwzględnieni w ostatecznym wniosku. Warsztaty moderowane były przez Bornholms Energy & Forsyning i Kommunförbundet Skåne. Wsparcie

Umbrella zostało również zapewnione przy udziale eksperta, który asystował grupie podczas dyskusji oraz przedstawił wyczerpujące podsumowanie i informacje zwrotne dotyczące pierwszego etapu roboczego. Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę w zakresie skutecznego przygotowania i złożenia wniosku oraz kontynuacji dyskusji na temat gospodarki wodnej, tak ważnego tematu, szczególnie dla południowego Bałtyku.