„Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego” -koneferecja z udziałem prof. Witolda Toczyskiego z BISER

Jestesmy bardzo dumni, że nasz Prezes Honorowy – prof. Witold Toczyski, jako Przewodniczący Rady Programowej Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich, wygłosi jedno z wystapień otwierających poniedziałkowe wydarzenie.
?Zapraszamy do rejestracji, wysłuchania refleksji nt. „Współczesnych wartości społeczeństwa obywatelskiego” oraz wielu innych, bardzo ciekawych wystapień.
 
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców oraz przedsiębiorców na konferencję otwierającą działalność think tanku obywatelskiego /Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich/ pt. „Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego”.
 
Konferencja odbędzie się w poniedziałek 28 września 2020 r., w godzinach 9:30-14:30, w Sali Polskie Niebo, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.
Wydarzenie będzie się składać z dyskusyjnego panelu otwierającego oraz z paneli roboczych, w których wezmą udział zaproszeni eksperci.
 
Udział w konferencji wymaga rejestracji – mailowo: biuro@fundacjarc.org.pl.
 
Uwaga, liczba miejsc ograniczona – po zgłoszeniu potwierdzimy możliwość udziału w konferencji jeśli będą dostępne miejsca.
Szczegółowy program wydarzenia poniżej:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników. Powitalny serwis kawowy.
I. Wystąpienia wprowadzające 10:00 – 10:30 [Również stream online na FB]
Łukasz Samborski – Kierownik projektu Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich
Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

prof. Witold Toczyski – Przewodniczący Rady Programowej Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich – refleksja obywatelska Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego
 
II. Panel otwierający 10.30 – 11.30 [Również stream online na FB]
Uczestnicy panelu:
prof. Marek Rymsza – Uniwersytet Warszawski
prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański, Prezes 
Instytut Kaszubski w Gdańsku

Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Urzędzie Miasta Gdańska
dr Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Marta Gumkowska – Koordynatorka Badań Stowarzyszenia Klon/Jawor 
ngo.pl

Moderacja: Jerzy Boczoń – Prezes Fundacji RC, kierownik ds. badań Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich
III. Przerwa kawowa: 11.30 – 11.45
IV. Warsztaty robocze 11.50 – 13.00
1. Panel społeczny – moderacja dr Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański
Głosy wprowadzające:
Piotr Stec, Prezes 
Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

dr Małgorzata Niemkiewicz, Dyrektor MOPR w Gdańsku
2. Panel ekonomiczny – moderacja Alicja Zajączkowska, PrePost Consulting
Głosy wprowadzające:
Ewa Liegman, Prezeska 
Hospicjum Pomorze Dzieciom

Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
ESWIP
3. Panel prawny – moderacja Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Głosy wprowadzające:
Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni
Małgorzata Tarasiewicz, NEWW (Network of East-West Women) Polska
V. Podsumowanie paneli roboczych i rekomendacje 13.00 – 13.25
dr Krzysztof Stachura, Alicja Zajączkowska, Marta Gumkowska
VI. Podsumowanie 13.25 – 13.40
Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
VII. Zamknięcie konferencji 13.45 – 13.50
Łukasz Samborski, Jerzy Boczoń
VIII. Lunch: 13.50
 
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.