Współpraca międzynarodowa NGOs w ramach projektu ENGAGE!

Przedstawiamy aktualną prezentację BISER nt. naszej organizacji, projektu ENGAGE! oraz głównych ram współpracy międzynarodowej o których informujemy na naszych warsztatach dla NGOs. Jesli Wasze stowarzyszenie/ fundacja myśli o realizacji projektów lub wymianie międzynarodowej (spotkania, inspiracje, wspólne projekty) z innymi organizacjami bałtyckimi warto przeczytać w ramach jakich działań tego typu współpraca może się odbywać.

Poniżej jedynie wstęp, więcej chętnie Wam opowiemy na indywidualnym spotkaniu lub kolejnych warsztatach przewidzianych na wiosnę 2022. Już wkrótce wydamy także nowy materiał Playbook dot. procesu umiędzynarodowienia organizacji 3 sektora na bazie innowacyjnych dobrych praktyk pochodzących od naszych partnerów z Norwegii. metodologię opracowali na bazie doświadczeń międzynarodowych organizacji z regionu Agder.