Wzmacnianie praw obywatelskich poprzez dostęp do informacji publicznej dla europejskiej młodzieży