Zaczynamy podsumowanie projektu ENGAGE!

Za nami niezwykły czas skoncentrowany na intensyfikowaniu współpracy organizacji pozarządowych z województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego z partnerami z innych krajów. W ubiegłym roku udało m.in. zorganizować 2 wizyty studyjne w Islandii i Norwegii. Nasi reprezentanci uczestniczyli w dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Finlandii, wydaliśmy podręcznik do współpracy międzynarodowej w dwóch wersjach językowych, ale też poprowadziliśmy międzynarodowe warsztaty ko-kreacji w Gdańsku dla 14 organizacji z Polski i Norwegii oraz polsko-norweski warsztat praktyczny w Brukseli w kwietniu tego roku. Najpopularniejsze były jednak nasz warsztaty tzw. 1 kroku współpracy międzynarodowej NGOs, których zrealizowaliśmy aż 8: w Trójmieście, Sztumie, Lęborku, Elblągu i Olsztynie i Fromborku dla ponad 50 organizacji pozarządowych i ponad 100 uczestników.

Jednak co chyba najbardziej istotne, nasze Biuro Porad Współpracy Międzynarodowej prowadziło stałe doradztwo oraz działania informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych umiędzynarodowianiem swoich działań. Efektami tej kooperacji są pozytywnie ocenione i dofinansowane projekty angażujące do współpracy także podmioty z zagranicy. Serdecznie gratulujemy  SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku oraz Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zdobycia ich pierwszego projektu Erasmus+, Stowarzyszeniu Wama-Coop z Olsztyna, które pozyskało projekt EEA Grants, czekającej wciąż na wyniki ich naboru Pomorskiej Sieci COP, oraz Stowarzyszeniu Magnolia z Gdańska, które zdecydowały się na międzynarodową współpracę w obszarze 3 sektora.   

Przed nami jeszcze konferencja podsumowująca projekt, która będzie częścią III Pomorskiego Forum Animacji Lokalnej. Wydarzenie odbędzie się w Gdańsku już 17 czerwca. Będzie to okazja do podsumowań, ale także przekazania praktycznych, sprawdzonych informacji nt. możliwości wsparcia w ramach projektów międzynarodowych dla NGO.  Mamy nadzieję, że kto jeszcze nie słyszał ten usłyszy i skorzysta z jednej z wielu okazji do nawiązania współpracy z partnerami z innych krajów!

Zapraszmy!