Zakończenie projektu Seed Money Facility dot. przedsiębiorczości społecznej młodzieży

Wraz z końcem kwietnia BISER zakończył trwając rok projekt zalążkowy Seed Money Facility finansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pt. „BSR youth social entrepreneruship development BYSED”. Głównym celem projektu typu Seed Money jest wypracowanie koncepcji tzw. głównego projektu, który dotyczyć będzie rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży. W tym celu dofinansowane zostały nasze badania przygotowujące projekt, spotkania z partnerami i z zainteresowanymi akcjonariuszami. Dzięki projektowi mamy również możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z organizacjami panbałtyckimi jak Związek Miast Bałtyckich, Baltic University Programme i innych.

Ostatnim wydarzeniem w ramach projektu było dwudniowe spotkaniu podsumowujące, na którym obecni byli wszyscy partnerzy z 5 krajów bałtyckich: Polski, Danii, Litwy, Łotwy i Estonii. Partnerzy omówili m.in. ponad 120-stronnicowy raport dotyczący społecznej przedsiębiorczości młodzieży w regionie bałtyckim, który opracowano w trakcie trwania projektu (w załączniku). Odbyliśmy także ożywioną dyskusję nt. dalszej współpracy partnerów BYSED, którzy chcieliby dalej współpracować w ramach przyszłych projektów transgranicznych oraz codziennej, bieżącej wymiany myśli i informacji nt. rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży w naszych regionach.

Pozytywną wiadomością jest zamknięcie projektu dwoma nowymi aplikacjami do programów Erasmus+ oraz konkursu granatowego Nordyckiej Rady Ministrów – ten drugi został już pozytywnie oceniony przez NCM i we wrześniu 2017 ponownie rozpoczniemy współpracę przy realizacji kolejnego zadania z partnerami z Łotwy oraz Danii.

 

BYSED state-of-the-art report_FINAL

IMG_20170316_145519 IMG_20170316_153102 IMG_20170317_110027

 

EUSBSR-logo-for-light-backgrounds_seed-300x154 logo_EU_financed