Zaproszenie na spotkanie nt. działań podejmowanych na rzecz poprawy klimatu w regionie „Climate-KIC” w dniu 15.11.2018

Szanowni Państwo,

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na spotkanie na temat działań podejmowanych na rzecz poprawy klimatu w regionie, pt.:

„Climate-KIC – korzyści dla regionu, start-upów i przedsiębiorców” , które odbędzie się dnia 15 listopada 2018 roku.

Jest to kolejne spotkanie, na którym chcemy porozmawiać m.in. o możliwościach wielopoziomowej współpracy na rzecz walki z ubóstwem energetycznym oraz negatywnymi skutkami zmian klimatycznych w naszym regionie.

 

 

Szczegóły spotkania umieszczone są w załączonych materiałach i dostepne tutaj:

zaproszenie-agenda 15.11

15.11 informacje dodatkowe o ClimateKic

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25) uprzejmie prosimy o możliwie pilną informację zwrotną na temat Państwa uczestnictwa w spotkaniu na adres: biser@biser.org.pl

Mecenasem spotkania jest Grupa Energa w ramach Strategii CSR Grupy Energa.