Zarząd Stowarzyszenia
dr Magda Leszczyna-Rzucidło – Prezes Stowarzyszenia
dr hab. Witold Toczyski – Prezes Honorowy, Wiceprezes Stowarzyszenia
Katarzyna Michalak-Magda – Skarbnik
Komisja Rewizyjna
Mariusz Kowalik
Mariusz Ruszkowski
Krystian Zdziennicki
Sąd koleżeński
Jerzy Boczoń
Anna Fornalska-Skurczyńska
Tomasz Rzucidło