Organy Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
dr Magda Leszczyna-Rzucidło – Prezes Stowarzyszenia
dr hab. Witold Toczyski – Prezes Honorowy, Wiceprezes Stowarzyszenia
Katarzyna Michalak-Magda – Skarbnik
Komisja Rewizyjna
Fabiola Jantura – Przewodnicząca
Mariusz Kowalik
Mariusz Ruszkowski
Sąd koleżeński
Michał Granica – Przewodniczący
Ewa Toczyska
Antonina Paplińska