Spotkanie partnerów projektu BYSED w Gdańsku

logo_EU_financed (1) EUSBSR logo - for light backgrounds_seed

W tegorocznym Bałtyckim Forum Organizacji Pozarządowych w dniach 10-11 czerwca wzięli udział m.in. przedstawiciele projektu BYSED. Spośród naszych partnerów gościliśmy przedstawicieli: Centrum Innowacji Społecznych z Łotwy, Miasta Ryga, Miasta Gdańska, Społecznych Przedsiębiorców z Danii oraz instytucja publiczna „Sveikatingumo idėjos” z Litwy. 11 czerwca mieliśmy ponad dwugodzinne spotkanie robocze, w trakcie którego omówiono bieżące wydarzenia i działania w projekcie, aplikację na seminarium dotyczące przedsiębiorczości społecznej na 7 Forum Strategii Bałtyckiej oraz inne kwestie formalne. Po spotkaniu wszyscy partnerzy wzięli udział w oficjalnym warsztacie BS NGO Forum nt. rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży w Regionie Bałtyckim.