Zapraszamy na konsultacje nt. przedsiębiorczości społecznej młodzieży

  logo_EU_financed (1)             EUSBSR logo - for light backgrounds_seed

W imieniu stowarzyszenia „Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych”, lidera projektu sfinansowanego przez EUSBSR Seed Money Facility „BSR youth social entrepreneurship development BYSED” oraz Miasta Gdańsk – partnera projektu, pragniemy zaprosić Pana do udziału w konsultacjach dotyczących społecznej przedsiębiorczości młodzieży w Polsce i regionie bałtyckim, które odbędą się w dniu 1 czerwca (środa) w godz. 10-14 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Jednym z głównych celów naszego projektu jest gruntowne zbadanie i analiza środowiska społecznej przedsiębiorczości młodzieży w krajach regionu bałtyckiego, zwłaszcza podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym zakresie. Celem naszych konsultacji jest spotkanie się z osobami, reprezentującymi środowisko szeroko pojętej ekonomii społecznej, a w tym ekspertów, praktyków i doświadczonych edukatorów w zakresie przedsiębiorczości społecznej i poznanie Państwa opinii nt. możliwości dalszego rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży w Polsce.

Poniżej plan spotkania oraz wstępne tezy do dyskusji, którą chcielibyśmy z Państwem przeprowadzić. Zależy nam bardzo na poznaniu Państwa doświadczeń w zakresie nauki o przedsiębiorczości, dotychczasowych inicjatywach oraz barierach jakie Państwo dostrzegają w swojej działalności.

Na spotkaniu zaprezentujemy także bliżej nasz projekt oraz przedstawimy możliwości współpracy w ramach kolejnych wniosków aplikacyjnych, które przygotowujemy w trakcie projektu Seed Money Facility z poparciem Akcji Priorytetowej Edukacja Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

BYSED Agenda konsultacje 1.06.

Konsultacje BYSED – tezy