Delegacja BISER na rozpoczęciu projektu “Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region” w Rydze

27 września 2017 roku w Rydze odbyło się pierwsze spotkanie partnerów nowego projektu, mające na celu zapoznanie się organizacji oraz ustalenie kluczowych działań w projekcie.

1
Głównym celem projektu jest pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie sieci wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w państwach regionu Morza Bałtyckiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele czterech organizacji non profit działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości oraz pogłębiania współpracy w regionie Morza Bałtyckiego:

  • Social innovation centre (SIC) – Łotwa
  • Social Entrepreneurs in Denmark (SED)- Dania
  • Baltic Institute for Regional and European Concern (BISER) – Polska
  • Autonomous non-commercial organization (COBUCE) – Rosja

Podczas ot2wierającego projekt spotkania wszystkie organizacje przedstawiły swoją działalność, doświadczenie projektowe i propozycje wykorzystania swojego potencjału w projekcie. Ponadto zostały ustalone kluczowe kwestie organizacyjne, jak terminarz najbliższych prac, zaplanowanie wizyt studyjnych w Rosji, Danii i Polsce, a także doprecyzowanie metodologii i terminologii wdrażanej w projekcie.
Przed spotkaniem wszystkie strony wzięły udział w Forum: “Social business incubation for youth and innovative solutions of fundraising”, organizowanym przez Social innovation centre.

 

Najbliższe działania projektowe skierowane do lokalnej społeczności przewidziane są już na listopad 2017.

Author- SIC, Riga.
SIC, Ryga.