Konferencja początkowa Projektu Engage! – 16.06.2021

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur oraz Pomorza do udziału w bezpłatnej konferencji, która odbędzie się w formie hybrydowej (fizycznej i on-line) poświęconej zwiększeniu możliwości internacjonalizacji naszych lokalnych organizacji 3-go Sektora z Pomorza i Warmii i Mazur oraz korzyściom płynącym z włączania się w działania transgraniczne związane z współpracą Bałtycką oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

Wydarzenie  realizowane w projekcie Engage! w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Termin i miejsce: 16 czerwiec 2021 (środa)

Rozpoczęcie: 16.06.2021 Godzina 9:00
Zakończenie: 16.06.2021 Godzina 15:15

Forma konferencji: konferencja hybrydowa

– FIZYCZNE MIEJSCE KONFERENCJI:
Centrum Spotkań Europejskich ”Światowid” w Elblągu
Adres: plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, Polska
– POŁĄCZANIE ONLINE: Platforma Zoom

Link do formularza rejestracyjnego:https://forms.gle/XFkXM2ku7YZoe5yM7

Rejestracja trwa do 14 czerwca 2021 – udział bezpłatny, liczy się kolejność zgłoszeń!

Porozmawiajmy wspólnie o dotychczasowych działaniach i doświadczeniach międzynarodowych (naszych lokalnych i regionalnych partnerów), o tym dlaczego włączanie w procesy internacjonalizacji naszych organizacji jest kluczowe dla przyszłości naszych społeczności lokalnych i jakie wyzwania widzimy.

W trakcie wydarzenia inauguracyjnego projektu ENGAGE! nasi eksperci przedstawią konkretne, wymierne zyski dla trzeciego sektora oraz społeczności lokalnej, wynikające z włączania głosu, pomysłów i działań europejskich do codziennego funkcjonowania i realizacji inicjatyw oraz przedsięwzięć lokalnych.

Uczestnicy będą mieli okazję:

  • uzyskać inspirację i podzielić się swoimi pomysłami na realizację działań międzynarodowych;
  • nawiązać kontakt z regionalnymi i międzynarodowymi interesariuszami w sieci polsko-norweskiej zainicjowanej w ramach projektu ENGAGE!;
  • rozszerzyć swoją działalność o nowe i ulepszone możliwości współpracy podczas naszej sesji dobierania graczy i na naszym rynku partnerskim;
  • przekształcić wspólne przeciwności w szanse i możliwości kooperacji w ramach różnych programów i konkursów!

Jeżeli chcecie wykonać z nami wspólnie pierwszy krok ku internacjonalizacji swojej organizacji zapraszamy do udziału w Konferencji początkowej projektu.

Wydarzenie odbywać się będzie w ramach projektu „ENGAGE!”, realizowanego przez Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz partnerem norweskim z South Norway European Office. Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.

Liczymy, iż wspólnie z Wami w trakcie 27-miesięcy realizacji projektu będziemy mogli wesprzeć waszą lokalna aktywność, przenosząc ją na wyższy poziom, pokonując wszelkie bariery wejścia i zacząć działania w międzynarodowych konsorcjach projektowych poprzez:

  • przekucie idei i potrzeb na konkretne aplikacje projektowe zapewniające rozwiązanie dedykowanych problemów (pomoc w konkretyzacji projektów);
  • zaznajomienie beneficjentów z formami wsparcia poprzez orzecznictwo na temat możliwych form wsparcia i dofinansowania działań projektowych;
  • wsparcie merytoryczne i szkoleniowe udzielone nowym aplikantom (od idei do projektu);
  • pozyskaniu wyspecjalizowanych partnerów i współpracowników w kraju i za granicy oraz umożliwienie bezpośrednich kontaktów ze sprawdzonymi partnerami z krajów BSR

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorami:
Organizator: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, ul Stary Rynek 25 82-300 Elbląg

Wstępna Agenda Wydarzenia

8:30 – Briefing medialny

9:00 –  Rejestracja uczestników/przerwa kawowa

9:15 – Przywitanie gości przez Gospodarzy

9:25 – Wprowadzenie do projektu Engage

10:00 – „Poznaj naszych/swoich partnerów z NO”- prezentacja online

10:30 – Przerwa kawowa

10:45 – „Poznaj lokalnych partnerów” – speed dating

11:30 – Lunch

12:30 – Prezentacja dobrych praktyk

13:30 – Przezwyciężenie barier współpracy międzynarodowej w życiu lokalnej organizacji

15:00 – Podsumowanie dyskusji i spotkania

15:15 – Pożegnanie uczestników

Zapraszamy do dzielenia się informacją o tym wydarzeniu z potencjalnymi zainteresowanymi!!!