Projekt Erasmus+ „Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości i możliwości edukacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego”

„Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości i możliwości edukacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego 

logo erasmus

 

Biorąc pod uwagę konieczność stawienia czoła wyzwaniom społecznym, przedsiębiorczość społeczna (SE) została uznana za potężne narzędzie angażujące ludzi i rozwiązujące wiele problemów. Jednak samotny wojownik to zazwyczaj za mało, więc budowa sieci jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstw społecznych na poziomie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. Przedsiębiorczość społeczna w niektórych krajach europejskich jest wciąż słaba i wymaga szczególnego wysiłku w zakresie promocji, wsparcia prawnego, inwestycji finansowych, tworzenia sieci kontaktów lub po prostu większej ilości. To wszystko jest istotne, oczywiście także w Regionie Morza Bałtyckiego.

 

Jeden z instrumentów wsparcia realizowany przez organizacje pozarządowe i sieć przedsiębiorstw społecznych Regionu Morza Bałtyckiego jest platformą internetową www.socialenterprise bsr.net , która gromadzi informacje o praktykach przedsiębiorczości społecznej, możliwościach rozwoju, badaniach i wydarzeniach związanych z SE, a także zawiera bazę danych przedsiębiorstw społecznych do współpracy. Została ona stworzona w ramach projektu Erasmus + „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego (SEBS)” w 2014 roku i od tego czasu gromadzi wiedzę na ten temat.

 

Pod koniec 2017 roku nowy projekt NGO s i przedsiębiorstw społecznych z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Islandii, Polski i Danii został uruchomiony jako kontynuacja projektu SEBS w celu dostarczenia bardziej jakościowego wsparcie dla sieci przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt będzie trwał kolejne dwa i pół roku, dodając nowe kraje i organizacje partnerskie do partnerstwa/sieci. Tytuł nowego projektu „Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości i możliwości edukacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego”, a jego głównym celem jest KONTYNUACJA działań sieci, a także jej rozwój oraz poszerzenie oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie edukacji, wsparcia i badań dotyczących przedsiębiorczości społecznej w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt przyczyni się również do poprawy wydajności i efektywności istniejących i nowych startupów w dziedzinie ekonomii społecznej.

 

Partnerzy projektu:

Centrum Innowacji Społecznych (Łotwa),

Sociale Entreprenører i Danmark (Dania),

Stowarzyszenie „Baltycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych” (BISER) (Polska),

Kasvuhuone – Spółdzielnia ds. Pokoju Wzrostowego (Finlandia),

Kveikja (Islandia),

Eesti Külaliikumine Kodukant (Estonia),

Socialiniu investiciju fondas (Litwa ).

 

Oczekiwane wyniki projektu będą następujące:

  • Dobrze rozwinięta sieć organizacji wspierających SE w BSR,
  • Platforma operacyjna ze zaktualizowanymi informacjami na temat wsparcia edukacyjnego i sieciowego dla przedsiębiorstw społecznych,
  • nowatorskie metodologie i badania udostępniane za pośrednictwem platformy,
  • baza danych przedsiębiorców społecznych w krajach BSR,
  • Sekcja interesariuszy-partnerów Sieci, utworzona jako część platformy,
  • Promocja wydarzeń dot. SE, takich jak: seminaria, konferencje, imprezy sieciowe itp.,
  • Poprawa poziomu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej podczas różnych wydarzeń, w tym seminariów internetowych,
  • Wymiana informacji na temat dostępnych finansowych i niefinansowych narzędzi wsparcia dla SE w regionie Morza Bałtyckiego,
  • Identyfikacja i promocja innych sieci wsparcia SE w regionie.

 

Projekt został uruchomiony w dniu 1.12.2017 i potrwa do 31.05.2020 .

 

logo kasku logo kodukant logo kveikja logo SED logo sic logo siflogo biser