Spotkanie z Komisją Młodych UBC w Turku

logo_EU_financed (1) EUSBSR logo - for light backgrounds_seed

W dniach 13-15.04. dr Magda Leszczyna-Rzucidło przebywała na spotkaniu Komisji Młodych Związku Miast Bałtyckich, gdzie prezentowane były pomysły na nowe projekty w ramach współpracy z młodzieżą i dla młodzieży w regionie Morza bałtyckiego. Udział przedstawicieli BISERu był możliwy dzięki bliskiej współpracy naszej organizacji z Sekretarzem Generalnym Związku Miast Bałtyckich p. Pawłem Żaboklickim, który skontaktował nas z władzami Komisji. Związek Miast Bałtyckich, jako organizacja zrzeszająca ponad 100 miast z regionu bałtyckiego, jest jednym z najważniejszych partnerów dla przyszłego projektu BYSED. Na spotkaniu zaprezentowany został nasz pomysł na tzw. projekt główny, a więc projekt dotyczący szerokiej współpracy w zakresie stworzenia nowego modelu edukacyjnego dla nauczania przedsiębiorczości społecznej w regionie bałtyckim. Przedstawiciele Komisji wskazywali na potencjalne plusy i zagrożenia dla ww. projektu, rozmawiano o dalszej możliwości współpracy z poszczególnymi miastami, np. w zakresie dobrych praktyk dotyczących zatrudniania młodzieży w wieku 16-19 lat. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele Komisji z Polski, Szwecji, Danii, Niemiec, Estonii i Łotwy, ale także młodzi ludzie, którzy prezentowali informacje nt. możliwości spędzania czasu wolnego przez młodzież w swoich miastach. Rozmowy z młodzieżą nt. projektu BYSED były bardzo owocne i pozwoliły na pozyskanie cennego głosu samych zainteresowanych nt. form edukacyjnych, które w ich ocenie byłyby najciekawsze dla nauki przedsiębiorczości społecznej.

IMG_20160414_094558 IMG_20160414_094806 IMG_20160414_1029241

www.ubc.net_9024 (2)

www.ubc.net_9023

BSR youth social entrepreneurship developmentUBC Youthfull Cities Commission meeting presentation