Start projektu BYSED w Sztokholmie

logo_EU_financed (1) EUSBSR logo - for light backgrounds_seed

Współpraca w projekcie „BSR youth social entrepreneurship development” BYSED oficjalnie została rozpoczęta podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 1 kwietnia 2016 roku. Przedstawiciele wszystkich Partnerów zostali zaproszeni do Sztokholmu do siedziby Stowarzyszenia Norden, które pełni rolę koordynatora SUE RMB w Akcji priorytetowej Edukacja.  Anders Bergstrom, koordynator PA krótko opisał Strategię, prowadzonej polityki w obszarze edukacji, jej główne cele i założenia. dr Magda Leszczyna-Rzucidło z BISER zaprezentowała zasady i harmonogram realizacji projektu BYSED. Kolejnym punktem była prezentacja dr Mikaela Scherdin’a z EntrepreneurshipLab i Uniwersytetu w Uppsali, który przedstawił swoją koncepcję Laboratorium Przedsiębiorczości, które realizuje z powodzeniem w kilku krajach bałtyckich m.in. w Szwecji, Finlandii i Estonii.  Poniżej prezentacja ze spotkania nt. Akcji Priorytetowej Edukacja.

EUSBSR_PA_Education_BYSED_kick-off_Stockholm_2016.04.01 (1)