BISER liderem projektu Seed Money Facility!

Jest nam miło poinformować, że wniosek projektowy przygotowany przez BISER wraz z partnerami został zaakceptowany przez Seed Money Facility i otrzyma dofinansowanie unijne z programu bałtyckiego.  Zgodnie z informacją ze strony Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomorskie.eu –

W czwartym naborze do Seed money zostało złożonych 50 aplikacji projektowych, z czego 5 na samym początku zostało uznanych za niekwalifikowalne. Po przeprowadzeniu oceny wniosków, 18 lutego br. z grona 45 aplikacji wybrano 28 do realizacji.

Na zatwierdzone projekty przypada przeszło 1,2 mln euro dofinansowania z EFRR. W gronie 128 partnerów w zatwierdzonych projektach jest 19 instytucji z Polski i 9 z Pomorskiego.

W najbliższych miesiącach konsorcja partnerskie będą zajmować się tworzeniem pełnych aplikacji projektowych, które będą mogli zgłosić w naborze m. in. do Regionu Morza Bałtyckiego.

Był to ostatni nabór w ramach EUSBSR Seed Money Facility, od drugiej połowy 2016r. Seed money będzie wspierane w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Projekt  “BSR youth social entrepreneurship development BYSED” (Rozwój młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego) został doceniony w kategorii “Edukacja” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% sumy projektu. Liderem projektu jest BISER, współpracujemy z 6 partnerami:  Centrum Innowacji Społecznych z Rygi, Instytucją publiczną „Sveikatingumo idėjos” z Litwy, Estońską Siecią Społecznej Przedsiębiorczości z Tallina, Przedsiębiorcami Społecznymi z Danii, Miastem Ryga oraz Miastem Gdańsk.

Głównym celem projektu typu Seed Money jest wypracowanie koncepcji tzw. głównego projektu, który dotyczyć będzie rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży. W tym celu dofinansowane zostały nasze badania przygotowujące projekt, spotkania z partnerami i z zainteresowanymi akcjonariuszami. Dzięki projektowi mamy również możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z organizacjami panbałtyckimi jak Związek Miast Bałtyckich, Baltic University Programme i innych.

O szczegółach powstającego tzw. projektu głównego oraz o bieżących działaniach w projekcie Seed Money Facility będziemy informować na bieżąco na naszej WWW.

logo_EU_financed (1)EUSBSR logo - for light backgrounds_seed