Chcesz wiedzieć więcej o nowym projekcie UMBRELLA dedykowanym NGOs z obszaru Południowego Bałtyku?

sb logo

 

Umbrella -  Projekt zwiększania możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

 

Czas trwania projektu: 01/12/2017 – 31/05/2020

Budżet projektu: € 986,566.00

 

Partnerstwo:

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – Polska, lider projektu

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER – Polska

Klaipeda University – Litwa

Regional Council in Kalmar County – Szwecja

Guldborgsund Municipality – Dania

Assoc. for Promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Reg Dev at the Univ of Rostock – Niemcy

 

Partnerzy Stowarzyszeni

Torsås Municipality – Szwecja

Kalmar Municipality – Szwecja

Region Zealand – Dania

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” – Polska

Association “Klaipeda region” – Litwa

Municipal Community Europaregion Pomerania reg. Ass. – Niemcy

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Polska

Joint Municipality Contact Council Zealand – Dania

Norden Association – Szwecja

 

Cel projektu:

Projekt Umbrella ma na celu rozwinięcie umiejętności w zakresie know-how dla małych lokalnych i regionalnych organizacji z obszaru Programu Południowy Bałtyk, które z powodu niewystarczających zdolności instytucjonalnych i finansowych oraz istnienia pewnych barier mają utrudnione uczestnictwo w projektach współpracy transgranicznej.

 

Dodatkowe informacje o projekcie:

Struktura partnerstwa obejmuje cały geograficzny region Południowego Bałtyku i składa się z 6 partnerów projektu i 9 partnerów stowarzyszonych.

Ideą projektu jest wzmocnienie wzajemnych powiązań między lokalnymi podmiotami z obszaru objętego programem, jak i stworzenie trwałych struktur w regionie Południowego Bałtyku jako platformy dla wspólnych działań transgranicznych. Działania projektu adresowane są szczególnie do tych instytucji, które nie mają wystarczającej wiedzy i niezbędnych umiejętności do korzystania z funduszy SBP.

Zalety projektu:

 

Badania wskazują, iż małe lokalne organizacje wciąż mają ograniczony dostęp do udziału  w projektach międzynarodowych, co wynika z ich niewystarczających możliwości instytucjonalnych i finansowych oraz występowania różnego rodzaju barier, jak brak niezbędnych kompetencji dotyczących implementacji i rozwoju projektów transgranicznych.

 

Realizacja projektu Umbrella wpłynie na zwiększenie poziomu współpracy transgranicznej pomorskich organizacji pozarządowych poprzez działania typu: „spotkaj się z sąsiadem”, które to mają na celu lepsze zrozumienie tożsamości obszaru Południowego Bałtyku, a w konsekwencji intensyfikację międzynarodowego partnerstwa.

 

Projekt ten ma również na celu wspieranie tych organizacji, które już teraz są zainteresowane byciem partnerami projektu, ale wciąż brakuje im niezbędnej wiedzy i umiejętności dot. rozwoju projektu i zarządzania nim. Aby zwiększyć skuteczność działań, partnerzy projektu Umbrella opracują dla nich metodologię szkoleniową opartą na najlepszych praktykach i doświadczeniach z poprzednich projektów budowania potencjału. Metody te będą wykorzystywane podczas sesji szkoleniowych, skierowanych do pomorskich organizacji pozarządowych.

 

W ramach realizacji założeń projektu Umbrella przewidziane zostały międzynarodowe konferencje tematyczne oraz sesje szkoleniowe. Wszelkie materiały edukacyjne będą dostępne online także po zakończeniu projektu.

 

Projekt przewiduje również zaprojektowanie i uruchomienie niezbędnego zestawu narzędzi dla koordynacji projektu, wykorzystywanie różnorodnych kanałów komunikacji i stworzenie materiałów promocyjnych.

Więcej informacji o starcie projektu już wkrótce na naszej stronie!