Środki na poprawę dostępu do kultury i sztuki dostępne będą w ramach Programu Kultura współfinansowanego ze środków Fundusze norweskie i EOG

Uwaga możliwość dofinansowania projektów w sektorze kultury
?Kolejne środki na poprawę dostępu do kultury i sztuki dostępne będą w ramach Programu Kultura współfinansowanego ze środków
Fundusze norweskie i EOG. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – krajowy operator Programu Kultura poinformowało o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków projektowych w ramach Działania „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”
?Celem tego Działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami
Fundusze norweskie i EOG
??Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na realizację przedsięwzięć w dziedzinach takich jak m.in. dziedzictwo i edukacja kulturowa, muzyka, sztuki sceniczne i filmowe oraz literatura.
✅ W naborze mogą wziąć udział m.in. jednostki samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy aktywni na polu kultury.
?Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 941 177 EUR, tj. 22 117 284 PLN.
⌛ Nabór projektów rozpoczął się 20 listopada 2020 r i potrwa do 22 stycznia 2021 roku,
?Więcej informacji o naborze dostępnych jest na oficjalnej stronie
Fundusze norweskie i EOG