Aktualności, Wyróżnione

Nowości z projektu InDigiSE o przedsiębiorczości społecznej młodzieży

Chociaż młodzi ludzie stanowią znaczną część obywateli na całym świecie, nie są oni w pełni uznawani w polityce i strategiach jako odrębna grupa interesu. Odgrywają oni kluczową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym i są często określani mianem "agentów zmian". Jednocześnie bezrobocie wśród młodzieży jest jednym z największych globalnych wyzwań....