XV Forum Bałtyckich Organizacji Pozarządowych

W dniach 18-20.05.2017 r. odbędzie się w XV Bałtyckie Forum Organizacji Pozarządowych w Reykjaviku, na Islandii. Tradycyjnie podmiotem przygotowującym to wydarzenie jest Sieć Organizacji Pozarządowych Regionu Morza Bałtyckiego – Baltic Sea NGO Network (BS NGON). Jest to struktura współpracy organizacji sektora pozarządowego państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). W ramach wspomnianej struktury organizacje pozarządowe współpracują na rzecz wspólnych projektów, kreują wspólne stanowiska odnośnie ważnych kwestii, także o charakterze strategicznym (np. konsultacje w sprawie Strategii UE dla RMB) oraz organizują wspomniane doroczne Forum, na którym spotykają się przedstawiciele sektora obywatelskiego, administracji publicznej, mediów oraz niezależnych środowisk eksperckich.

W 2016 roku Forum, po raz drugi, odbyło się w Gdańsku w dniach 10-11 czerwca i było zorganizowane wspólnie przez trzy organizacje działające jako Polski Punkt Kontaktowy BS NGON – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC), Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER) oraz Fundacja „Podaj Rękę”. Forum w Gdańsku zgromadziło ponad 150 przedstawicieli sektora NGO, w tym przewodniczącego Rady Państw Morza Bałtyckiego, Sekretarza Związku Miast Bałtyckich, czy Ambasadora Islandii, która obecnie przejęła przewodnictwo i organizuje tegoroczne Forum. W tegorocznym wydarzeniu wezmą również udział przedstawiciele BISERu. Relacja po spotkaniu będzie dostępna na naszej stronie już wkrótce.

 

danfo-logo-poland