BISER moderuje sesję o współpracy z Ukrainą w trakcie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów

Zapraszamy do rejestracji i udziału w dyskusji panelowej w trakcie BISER moderuje sesję o współpracy z Ukrainą w trakcie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2022 organizowanego w formacie hybrydowym. W dniu 11.10.2022 jedną z sesji online moderować będzie Prezes BISER, Magda Leszczyna-Rzucidło.

Jaką przyszłość widzimy dla Europy?

Jakie są perspektywy młodych ludzi w Europejskim Roku Młodzieży 2022 i później? Co gotujemy w smutku?

To tylko niektóre z pytań zadawanych przez naszych gości w trakcie seminarium COOK IN SORRWOW („Gotuj w smutku” – nazwy eventu pochodzi od tytułu ostatniej książki głównej panelistki) zorganizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2022 w godzinach 9:30-10:30 (CET) we wtorek, 11 października 2022 r.

Nasi goście: Eugenii Kuzniecow, młoda pisarka, tłumaczka i badaczka z Ukrainy, nominowana do Europejskiej Nagrody Literackiej 2022

Stefano Ingallina, koordynator Sekcji Młodzieży Ruchu Europejskiego, Włochy

Moderator: Magda Leszczyna-Rzucidło, Dyrektor, Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, Polska

Gospodarz: Miklos Barabas, dyrektor, European House Budapest, Węgry

Dołącz do naszej dyskusji na temat kluczowej roli, jaką kultura może odegrać w promowaniu zaangażowania obywateli i dialogu międzypokoleniowego w czasach kryzysu oraz perspektywach współpracy europejskiej w niespokojnych czasach.

ENGLISH BELOW

What future do we see for Europe? What are the perspectives of young people in the European Year of Youth 2022 and beyond? What do we cook in sorrow? These are some of the questions addressed by our guests of theonline information session titled „Cook in Sorrow” organised within the European Week of Regions and Cities 2022 between 9:30-10:30 (CET) on Tuesday, 11 October 2022.

Our guests:
Eugenia Kuznetsova,
young author, translator and reseacher from Ukraine, nominee for the EU Prize for Literature 2022

Stefano Ingallina,
coordinator, Youth Section of the European Movement Italy

Moderator:
Magda Leszczyna-Rzucidło, Director, Baltic Institute for Regional Affairs, Gdansk, Poland

Host:
Miklos Barabas, Director, European House Budapest, Hungary

Join is to discuss the pivotal role what culture can play in promoting citizens’ engagement and intergenerational dialogue in times of crisis and the perspectives of European cooperation in turbulent times.

Registration to the event