Spotkanie Grupy Sterującej Projektem AMBeR

6 grudnia w Rostocku, w Comprehensive Cancer Center M-V, Campus Rostock, odbyło się Spotkanie Grupy Sterującej Projektu AMBeR. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu bezpośrednio lub za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Przemysław Michalak (BISER) i Keld Hundewatt (ZUH) zreferowali postępy w ramach aktywności w Pakiecie Roboczym 1., a następnie reszta partnerów przedstawiła postępy w realizacji pozostałych Pakietów Roboczych.

W ramach spotkania, odbyła się także robocza dyskusja na temat Pakietów nr 3 i 4 – domowe badania krwi i e-rehabilitacja, w tym opracowanie protokołów. Partnerzy Projektu omówili także skład i rekomendacje dla Rady Doradczej Projektu.