Rada Państw Morza Bałtyckiego ogłasza nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2024

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB/CBSS) opublikował informację o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2024 (Project Support Facility, PSF, https://cbss.org/psf/psf-2024/  ), otwartego dla spełniających warunki konkursu podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. W realizację projektu muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech ww. państw, a grant dla projektu może wynieść maksymalnie 65 tys. EUR (szczegóły w dokumentacji na stronie). Wnioski można składać do 31 marca 2024 r., zgodnie ze wskazówkami i informacjami umieszczonymi na stronie naboru PSF 2024 Call. Przewidziany jest tylko jeden nabór, kwota do rozdysponowania to ok. 300 tys. EUR.

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Polska przekazuje corocznie składkę na realizację projektów w ramach Instrumentu Wspierania Projektów.  

Edycja PSF 2024

Projekty w 2024 mają koncentrować się na wzmacnianiu odporności, bezpieczeństwa, współpracy i zaufania w regionie Morza Bałtyckiego. W szczególności zachęca się do składania innowacyjnych projektów, które sprzyjają zrozumieniu, współpracy i budowaniu wzajemnego zaufania na rzecz bardziej odpornych społeczeństw. Zgłaszane projekty powinny odnosić się do jednego z trzech długoterminowych priorytetów RPMB. Wskazano także konkretne obszary tematyczne w ramach priorytetu „Safe and Secure Region” (Bezpieczny i stabilny region).

Priorytety tematyczne PSF 2024:

  1. „Safe and Secure Region” (Bezpieczny i stabilny region), gdzie szczególnie wskazano na następujące trzy obszary tematyczne:
  2. Civil Security (Bezpieczeństwo cywilne)  
  3. Child protection, justice and assistance (Ochrona, sprawiedliwość i wsparcie dla dzieci)
  4. Anti-trafficking (Przeciwdziałanie handlowi ludźmi).   
  5. „Regional identity” (Tożsamość regionalna)
  6. „Sustainable and Prosperous Region” (Zrównoważony i dobrze prosperujacy region)

W przypadku pytań dot. PSF 2024 uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB, gdzie za nabór odpowiada Pani Katerina Popova, CBSS Project Support Facility Coordinator, +46 73 801 55 20, psf@cbss.org